№528: Про встановлення податку на майно, в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

ГАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОКОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «18» червня 2020 року, № 528

с. Гаївка

 

Про встановлення податку на майно, в частині податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Гаївської сільської ради Кропивницького
району Кіровоградської області

Керуючись статтею 143,144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 69  Бюджетного кодексу України, Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, Законом України від 20.12.2016 року № 1791 – Y III «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюжетних надходжень у 2018 році »,  сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА:

Встановити з 01 січня 2021 року на території Гаївської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку:

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2. Об’єкт оподаткування

  • Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
  • Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4. Ставка податку

4.1. Ставку податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановити у розмірі __0,1___ відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2. Ставку податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановити у розмірі __0,5___ відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.3. Ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановити у розмірі __0,1___ відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.4. Ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановити у розмірі __0,5___ відсотків розміру мінімальної заробітної плати,  встановлено:  законом  на  01 січня  звітного  (податкового) року,  за  1кв. метр бази оподаткування.

5. Порядок обчислення суми податку

  • Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
  • Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
  • Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
  • Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

6. Податковий період

  • Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строки та порядок сплати податку

  • Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

  • Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Пільги із сплати податку

8.1. Встановити  пільги  з  податку,  що  сплачується  на  відповідній  території  з  об’єктів  житлової  та/або не житлової нерухомості,  що  перебувають  у  власності,  релігійних організацій  України, статути (положення)  яких зареєстровані  у  встановленому законом порядку, та  використовуються  для  забезпечення  діяльності, передбаченої такими статутами. (положеннями).

8.2.  Встановити  пільги  з  податку,  що  сплачується  на  відповідній  території  з  об’єктів  нежитлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності,  фізичних осіб, саме господарських (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові)  приміщення, до  яких  належать  сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, трансформаторні підстанції, тощо.

9. Рішення сесії сільської ради  № 438 від 04  липня 2019 року  вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 р.

10. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування   бюджету і  фінансів.

 

 

Гаївський сільський голова
В. В. Примак