Про районний бюджет Кропивницького району на 2023 рік

Проект рішення оприлюднений на сайті
Кропивницької районної ради 29.11.2022 року

 

 

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕСЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

______________                    м. Кропивницький                              № _____

 

Про районний бюджет
Кропивницького району
на 2023 рік

(код бюджету 11308200000)

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами)

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

  • доходи районного бюджету у сумі 1 704 900  гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 1 704 900  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
  • видатки районного бюджету у сумі 1 704 900  гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 1 704 900  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 3400 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Надати право Кропивницькій районній державній (військовій) адміністрації протягом бюджетного періоду:

1) приймати рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до районного бюджету відповідно до абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року  № 252;

2) здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та сільських бюджетів відповідно до абзацу шостого підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252;

3) здійснювати перерозподіл видатків районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України із врахуванням абзацу четвертого підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України;

4) здійснювати передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України із врахуванням абзацу четвертого підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України;

5) в міжсесійний період вчиняти всі інші дії, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами).

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 4, 41, 10, 11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з пунктом 6 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Кропивницькій районній державній (військовій) адміністрації, за погодженням голови Кропивницької районної ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням першочергових видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, відповідно до пункту 8 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до частини 7 статті  22 Бюджетного кодексу України;

5) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

10. Делегувати Кропивницькій районній державній (військовій) адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11. Рекомендувати Кропивницькій районній державній (військовій) адміністрації забезпечити у 2023 році виконання затверджених показників надходжень до загального фонду районного бюджету.

12. Встановити, що додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Доручити виконавчому апарату районної ради здійснити опублікування цього рішення у засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Рішення «Про районний бюджет Кропивницького району на 2023 рік» набирає чинності з 01 січня 2023 року.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради
Андрій ЛЕЙБЕНКО