№305: Про внесення змін до районної програми підтримки органів виконавчої влади на 2017-2018 роки

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «20» грудня 2017 року, № 305

м. Кропивницький

 

Про внесення змін до районної
програми підтримки
органів
виконавчої влади
на 2017 – 2018 роки

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади», постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» з метою створення оптимальної, ефективної та стабільної системи органів виконавчої влади, фінансової зацікавленості працівників у підвищенні професіоналізму, а також враховуючи висновок постійної комісії Кіровоградської районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до районної програми підтримки органів виконавчої влади  на 2017-2018 роки, затвердженої  рішенням Кіровоградської районної ради від 23 грудня 2016 року № (далі – Програма), а саме:

1) в п. 9 «Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми»  Паспорту Програми слова та цифри «2120,0 тис. грн.» замінити на слова та цифри «2650,0 тис. грн.»;

2) абзац 3 розділу ІІІ Програми викласти в такій редакції:

«В умовах збільшення навантаження на працівників районної державної адміністрації та її структурних підрозділів в зв’язку з відповідними процесами децентралізації у Кіровоградському районі, підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, зростанням кількості громадян,   які   отримують   субсидії   та   інші соціальні пільги, передбачені  законодавством, Програма передбачає  забезпечення матеріальної підтримки працівників, в частині оплати праці та поточне утримання приміщень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів,  а саме відшкодування за спожиті енергоносії»;

3) викласти в новій редакції Додаток 1 до Програми, згідно з Додатком 1;

4) викласти в новій редакції Додаток 2 до Програми, згідно з Додатком 2 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики

 

 

Заступник голови районної ради
Н. ВІТЮК