№18: Про районний бюджет Кропивницького району на 2021 рік

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «28» грудня 2020 року, №18

м. Кропивницький

 

Про районний бюджет Кропивницького
району на 2021 рік

(код бюджету 11308200000) 

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, рішення Кіровоградської обласної ради «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

 • доходи районного бюджету у сумі 1 350 000  гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 1 350 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки районного бюджету у сумі 1 350 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 1 350 000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
 • оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 2 700 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Надати районній державній адміністрації право протягом 2021 року у період між сесіями районної ради:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі територіальних громад та головних розпорядників коштів районного бюджету, а саме:

  • субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
  • субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються районному бюджету;
  • дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам;
  • дотацій з інших місцевих бюджетів, що передаються районному бюджету.

4. Надати право районній державній адміністрації затверджувати в установленому порядку зміни та доповнення до переліку об’єктів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету, обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням районною радою.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з пунктом 8 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти;
 • забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
 • оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації, за погодженням голови Кропивницької районної ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, відповідно до пункту 8 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

4) доступність інформації про районний бюджет відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

  • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
  • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, відповідно до частини 7 статті 22 Бюджетного кодексу України;

6) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики здійснювати:

1) перерозподіл видатків районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

12. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

13. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від головного управління Державної податкової служби в області забезпечити у 2021 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району.

14. Встановити, що додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Доручити районній раді здійснити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Рішення “Про районний бюджет Кропивницького району на 2021 рік” набирає чинності з 01 січня 2021 року.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Кропивницької районної ради.

 

 

Голова районної ради
А. ЛЕЙБЕНКО