№73: Про початок реорганізації Компаніївської районної ради шляхом приєднання до Кропивницької районної ради

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «22» січня 2021 року, №73

м. Кропивницький

 

Про початок реорганізації Компаніївської 
районної ради шляхом приєднання
до Кропивницької районної ради  

Керуючись ст. ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення Кропивницької районної ради від 11 грудня 2020 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Кропивницької районної ради восьмого скликання»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації Компаніївської районної ради (ЄДРПОУ 24713414, місцезнаходження: 28400, Кіровоградська обл., Компаніївський район, селище міського типу Компаніївка, вулиця Паркова, будинок 4) шляхом приєднання до Кропивницької районної ради (ЄДРПОУ 24715502, місцезнаходження: 25014, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Дарвіна, будинок 25).

2. Кропивницька районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Компаніївської районної ради.

3. Утворити комісію з реорганізації Компаніївської районної ради у складі:

Голова комісії:

ЛЕЙБЕНКО Андрій Олександрович голова Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ

Заступник голови комісії:

БАРАБАШ Олександр Валерійович заступник голови Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ

Члени комісії:

КІРІЛОВА Катерина Олександрівна начальник відділу бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
СЕРГІЄНКО Олена Василівна начальник відділу правового забезпечення та документообігу виконавчого апарату Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
ЧЕРТКОВА Інна Вікторівна начальник відділу організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
РОМАНОВА Антоніна Вікторівна керуючий справами виконавчого апарату Компаніївської районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
ШОМЕНКО Володимир Сергійович начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату Компаніївської районної ради 
ІПН ХХХХХХХХХХ
КІНША Оксана Василівна начальник загального відділу виконавчого  апарату Компаніївської районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ

4. У зв’язку з реорганізацією Компаніївської районної ради, яка передбачає її припинення шляхом приєднання до Кропивницької районної ради, уповноважити комісію з реорганізації Компаніївської районної ради забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Компаніївської районної ради станом на 31 березня 2021 року. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Компаніївської районної ради.

5. Доручити голові Кропивницької районної ради Лейбенку А.О. затвердити до 31 січня 2021 року план заходів з реорганізації Компаніївської районної ради та форму передавального акту. Комісії з реорганізації Компаніївської районної ради використовувати затверджену форму акту у своїй роботі.

6. Комісії з реорганізації Компаніївської районної ради забезпечити:

6.1. Інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Компаніївської районної ради станом на 31 березня 2021 року;

6.2. Визначити перелік документів, які підлягають передачі до архівних установ та здійснити передачу до 31 березня 2021 року;

6.3. Визначити перелік документів, які підлягають передачі до Кропивницької районної ради та здійснити передачу до 31 березня 2021 року.

7. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Компаніївської районної ради, начальника відділу правового забезпечення та документообігу виконавчого апарату Кропивницької районної ради СЕРГІЄНКО Олену Василівну.

8. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату Кропивницької районної ради КІРІЛОВІЙ Катерині Олександрівні забезпечити своєчасне та повне прийняття і оприбуткування активів та зобов’язань Компаніївської районної ради згідно з передавальним актом.

9. Голові комісії з реорганізації Компаніївської районної ради у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити:

9.1. Своєчасне здійснення заходів, передбачених планом заходів з реорганізації Компаніївської районної ради. Про хід і результати проведеної роботи інформувати Кропивницьку районну раду шляхом інформаційних повідомлень на пленарних засіданнях.

9.2. Закриття рахунків Компаніївської районної ради в органах державного казначейства та банках.

9.3. Подання фінансової звітності Компаніївської районної ради за відповідний період 2021 року.

9.4. Державну реєстрацію припинення Компаніївської районної ради (ЄДРПОУ 24713414).

9.5. Державну реєстрацію змін до відомостей про Кропивницьку районну раду (ЄДРПОУ 24715502).

9.6. Вивільнення працівників Компаніївської районної ради відповідно до чинного законодавства України

9.7. Знищення печаток та штампів Компаніївської районної ради протягом п’яти робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради
А. ЛЕЙБЕНКО