№72: Про початок реорганізації Знам’янської районної ради шляхом приєднання до Кропивницької районної ради

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «22» січня 2021 року, №72

м. Кропивницький

 

Про початок реорганізації Знам’янської 
районної ради шляхом приєднання
до Кропивницької районної ради  

Керуючись ст. ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення Кропивницької районної ради від 11 грудня 2020 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Кропивницької районної ради восьмого скликання»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації Знам’янської районної ради (ЄДРПОУ 24711183, місцезнаходження: 27400, Кіровоградська обл., місто Знам’янка, вулиця Михайла Грушевського, будинок 17) шляхом приєднання до Кропивницької районної ради (ЄДРПОУ 24715502, місцезнаходження: 25014, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Дарвіна, будинок 25).

2. Кропивницька районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Знам’янської районної ради.

3. Утворити комісію з реорганізації Знам’янської районної ради у складі:

Голова комісії:

ЛЕЙБЕНКО Андрій Олександрович голова Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ

Заступник голови комісії:

БАРАБАШ Олександр Валерійович заступник голови Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ

Члени комісії:

КІРІЛОВА Катерина Олександрівна начальник відділу бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
СЕРГІЄНКО Олена Василівна начальник відділу правового забезпечення та документообігу виконавчого апарату Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
ЧЕРТКОВА Інна Вікторівна начальник відділу організаційного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Кропивницької районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
МАКСИМЕНКО Валентина Петрівна начальник організаційного відділу виконавчого апарату Знам’янської районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
СМАЛЬКО Юлія Анатоліївна головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату Знам’янської районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ
БАБІНОВА Світлана Вікторівна оператор комп’ютерного набору виконавчого апарату Знам’янської Районної ради
ІПН ХХХХХХХХХХ

4. У зв’язку з реорганізацією Знам’янської районної ради, яка передбачає її припинення шляхом приєднання до Кропивницької районної ради, уповноважити комісію з реорганізації Знам’янської районної ради забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Знам’янської районної ради станом на 31 березня 2021 року. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Знам’янської районної ради.

5. Доручити голові Кропивницької районної ради Лейбенку А.О. затвердити до 31 січня 2021 року план заходів з реорганізації Знам’янської районної ради та форму передавального акту. Комісії з реорганізації Знам’янської районної ради використовувати затверджену форму акту у своїй роботі.

6. Комісії з реорганізації Знам’янської районної ради забезпечити:

6.1. Інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Знам’янської районної ради станом на 31 березня 2021 року;

6.2. Визначити перелік документів, які підлягають передачі до архівних установ та здійснити передачу до 31 березня 2021 року;

6.3. Визначити перелік документів, які підлягають передачі до Кропивницької районної ради та здійснити передачу до 31 березня 2021 року.

7. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Знам’янської районної ради, начальника відділу правового забезпечення та документообігу виконавчого апарату Кропивницької районної ради СЕРГІЄНКО Олену Василівну.

8. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату Кропивницької районної ради КІРІЛОВІЙ Катерині Олександрівні забезпечити своєчасне та повне прийняття і оприбуткування активів та зобов’язань Знам’янської районної ради згідно з передавальним актом.

9. Голові комісії з реорганізації Знам’янської районної ради у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити:

9.1. Своєчасне здійснення заходів, передбачених планом заходів з реорганізації Знам’янської районної ради. Про хід і результати проведеної роботи інформувати Кропивницьку районну раду шляхом інформаційних повідомлень на пленарних засіданнях.

9.2. Закриття рахунків Знам’янської районної ради в органах державного казначейства та банках.

9.3. Подання фінансової звітності Знам’янської районної ради за відповідний період 2021 року.

9.4. Державну реєстрацію припинення Знам’янської районної ради (ЄДРПОУ 24711183).

9.5. Державну реєстрацію змін до відомостей про Кропивницьку районну раду (ЄДРПОУ 24715502).

9.6. Вивільнення працівників Знам’янської районної ради відповідно до чинного законодавства України

9.7. Знищення печаток та штампів Знам’янської районної ради протягом п’яти робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради
А. ЛЕЙБЕНКО