№283: Про Програму підтримки комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради на 2018 рік

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «6» грудня 2017 року, № 283

м. Кропивницький

 

Про Програму підтримки комунального
підприємства «Довіра» Кіровоградської
районної ради на 2018 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення фінансової підтримки, враховуючи клопотання комунального підприємства «Довіра» від 07.11.2017 року № 96, 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради на 2018 рік (додається). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату районної ради, комунальному підприємству «Довіра» Кіровоградської районної ради забезпечити її виконання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики та з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку.

 

 

Заступник голови районної ради
Н. ВІТЮК

 

Додаток
до рішення районної ради
від «06» грудня 2017р. № 283

 

ПРОГРАМА
підтримки комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради на 2018 рік

Програма  підтримки комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради є одним із етапів стабілізації роботи підприємства з метою  досягнення його прибутковості. Реалізація цієї Програми можлива за умов визначення джерел фінансування. Такими джерелами є:

 • власні кошти рахунок доходів від основної діяльності підприємства;
 • кошти виділені з районного та місцевих бюджетів.

І . Загальні положення. 

Комунальне підприємство «Довіра» Кіровоградської районної ради (далі – Підприємство) є  підприємством спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, яке створено з метою утримання майна спільної власності територіальних громад сіл району, технічного обслуговування будівель, охорони  об’єктів та прилеглої території, надання  побутових  та виробничих послуг. Основними завданнями діяльності Підприємства є:

 • щоденне обслуговування приміщень, забезпечення утримання адміністративної будівлі районної ради та прилеглої території і об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл Кіровоградського району, виконання технічних, санітарних та інших правил користування приміщеннями і обладнаннями;
 • здійснення експлуатації будинкового інженерного обладнання;
 • організація експлуатації  водопровідних, каналізаційних та теплових  мереж;
 • виконання та організація робіт по капітальному та поточному  ремонтах;
 • надання інших  послуг відповідно до чинного законодавства України та  Статуту Підприємства.

Кошти, отримані за результатами господарської діяльності, використовуються Підприємством на оплату  послуг з утримання адміністративних будівель, споруд, при будинкових територій, на розвиток матеріально – технічної бази  Підприємства та матеріальне  забезпечення  працівників.

ІІ. Мета Програми 

Метою програми є:

 • підтримка  функціонування Підприємства для  забезпечення  належного  утримання  адміністративних  будинків, споруд  та  при будинкових  територій;
 • раціональне використання  та збереження основних засобів.

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове  забезпечення виконання Програми здійснюється  за рахунок  коштів районного та місцевих бюджетів та власних коштів. Головним розпорядником коштів  районного бюджету на виконання  заходів Програми  є Кіровоградська районна рада. Крім того, на фінансову підтримку підприємства можуть виділятися кошти  з районного та місцевих бюджетів для компенсації витрат на утримання приміщень, які передані  в оренду.

ІV. Очікувана ефективність від реалізації Програми 

Виконання Програми  дасть змогу:

 • забезпечити  раціональне використання  і збереження майна, розвиток матеріальної бази Підприємства;
 • надавати якісні послуги з утримання  адміністративних будівель;
 • забезпечити оплату поточних рахунків за спожиту електроенергію, енергоносії, поточні платежі.

V. Завдання Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення належного функціонування підприємства;
 • зменшення собівартості послуг з утримання  адміністративної будівлі районної ради  і об’єктів  спільної   власності  територіальних громад сіл Кіровоградського району;
 • визначення джерел фінансування виконання Програми.

VІ. Система управління та контролю за ходом виконання  Програми 

Головним виконавцем та координатором заходів Програми є відділ бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату районної ради, який:

 • контролює хід реалізації заходів Програми, готує  відповідні матеріали  на засідання постійних  комісій районної ради з питань  бюджету, фінансів та  інвестиційної  політики, комісії з питань власності, промисловості, будівництва транспорту енергетики та зв’язку;
 • аналізує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України та до 20 лютого поточного року інформує  районну раду про хід  виконання програми. 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Програма затверджена:

Рішенням сесії Кіровоградської районної ради                                       від «06» грудня 2017 року № 283

2.

Ініціатор  розроблення програми

Кіровоградська районна рада

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

4.

Розробник програми

Відділ бухгалтерського обліку та з питань власності

5.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної ради

6.

Відповідальний виконавець програми

Відділ бухгалтерського обліку та з питань власності

7.

Учасники програми

Комунальне підприємство «Довіра» Кіровоградської районної ради, структурні підрозділи районної ради

8.

Термін реалізації програми

Щорічно

9.

Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми.

Кошти  районного та місцевих бюджетів