№236: Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Кіровоградського району на 2016-2018 роки

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «19» вересня 2017 року, № 236

м. Кропивницький

 

Про внесення змін до Програми соціального
захисту малозабезпечених верств
населення Кіровоградського району
на 2016-2018 роки 

На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 89, 91 та 102 Бюджетного кодексу України,  з метою  матеріальної підтримки інвалідів, дітей-сиріт, ветеранів війни, осіб похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Кіровоградського району на  2016-2018 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 09 жовтня 2015 року № 377, а саме: 

  • пп.3,4,5,6,10,11,12,14,16,18,19 доповнити словами «інших джерел, не заборонених чинним законодавством»; 
  • розділ ІV Програми викласти в такій редакції: 

„ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Кіровоградського району на 2016-2018 роки, тис. грн.

Пункт програми

2016

2017

2018

Джерело фінансування

Джерело фінансування

всього

районний  бюджет

всього

районний  бюджет

п.3

65,80

82,00

60,00

70,00

50,00

п.4

50,30

50,30

43,70

48,00

43,00

п.5

85,00

84,80

54,80

75,00

50,00

п.6

2615,00

4700,00

4267,00

5000,00

4500,00

п.10

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

п.11

4,90

4,90

3,10

5,00

3,00

п.12

3,20

3,10

3,10

4,00

3,00

п.13

200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

п.14

105,00

113,00

80,00

110,00

80,00

п.15

30,00

35,00

35,00

50,00

50,00

п.16

100,00

770,00

705,00

700,00

500,00

п.17

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

п.18

1000,00

1120,00

750,00

1000,00

700,00

п.19

50,00

52,00

37,00

100,00

50,00

Всього

4360,00

7315,60

6339,20

7462,50

6329,50

2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

  

 

Заступник голови районної  ради
Н. ВІТЮК