№171: Про внесення змін до рішення Кіровоградської районної ради від 23 грудня 2016 року №150 «Про районний бюджет на 2017 рік» (в редакції рішення Кіровоградської районної ради від 10 січня 2017 року №163)

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «17» лютого 2017 року, № 171

м. Кропивницький

 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської
районної ради від 23 грудня 2016 року №150
«Про районний бюджет на 2017 рік»
( в редакції рішення Кіровоградської
районної ради від 10 січня 2017 року №163)

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до показників районного бюджету, визначених у додатках 1, 2, 3 до рішення Кіровоградської районної ради від 23 грудня 2016 року № 150 «Про районний бюджет на 2017 рік» (в редакції рішення Кіровоградської районної ради від 10 січня 2017 року № 163) та затвердити додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до даного рішення, а саме:

1.1. Збільшити доходи районного бюджету на суму 2 030 250 грн., у тому числі по загальному фонду на 946 250 грн., по спеціальному фонду на 1 084 000 грн., згідно з додатком 1.

1.2. Збільшити видатки районного бюджету та здійснити перерозподіл асигнувань на 13  206 850 суму грн. (згідно з додатком 3), по загальному фонду на 5 849 850 грн., по спеціальному фонду на – 7 357 000 грн., у тому числі:

    • за рахунок залучення вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01 січня 2017 року в сумі 11 136 600 грн. згідно з додатком 2;
    • за рахунок залучення залишку коштів спеціального фонду (бюджету розвитку), що склався станом на 01 січня 2017 року в сумі 90 000 грн., згідно з додатком 2;
    • за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 6 183 000 грн. згідно з додатками 2, 3;
    • за рахунок субвенцій від сільських рад району на суму 2 030 250 грн., в тому числі до загального фонду районного бюджету – 946 250 грн., до спеціального фонду – 1 084 000 грн.

2. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік, згідно з додатком 2.

3. Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2017 рік, згідно з додатком 4.

4. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5.

5. Затвердити розподіл субвенції з районного бюджету Державному бюджету України на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів у 2017 році, згідно з додатком 6.

6. Затвердити повернення кредитів до районного бюджету Кіровоградського району та розподіл надання кредитів з районного бюджету Кіровоградського району у 2017 році, згідно з додатком 7.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ