№130: Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Кіровоградського району на 2016-2018 роки

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «13» жовтня 2016 року, № 130

м. Кропивницький

 

Про внесення змін до Програми
соціального захисту малозабезпечених
верств населення Кіровоградського району
на 2016-2018 роки

 На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 89, 91 та 102 Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 березня 2016 року № 117-р/70-гр, з метою надання соціальної підтримки та забезпечення медичного захисту населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Кіровоградського району на 2016-2018 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 09 жовтня 2015 року № 377, а саме:

  • доповнити розділ ІІІ Програми пунктом 19 такого змісту:

19. Забезпечити санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей, за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України”;

  • розділ ІV Програми викласти в такій редакції:

„ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, а саме:

    • районного бюджету – пункти заходів Програми 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
    • інших джерел – пункт заходів Програми 7.

Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту населення Кіровоградського району на 2016-2018 роки, тис. грн.

Джерела фінансування

2016 рік

районний бюджет

п.3

п.4

п.5

п.6

 п.10

 п.11

п.12

п.16

п. 17

п. 18

п. 19

Всього

 

65,8

50,3

84,8

2850,0

0,4

3,9

3,1

203,8

48,0

1253,2

30,0

4593,3

2. Рекомендувати районній державній адміністрації затвердити Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ