№73: Про реформування редакції газети Кіровоградської районної ради та Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря”

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «31» травня 2016 року, № 73

м. Кіровоград

 

Про реформування редакції газети
Кіровоградської  районної  ради та
 Кіровоградської районної державної адміністрації
“Зоря” 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 3 статті 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, статтями 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети  Кіровоградської  районної  ради та  Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря” стосовно способу реформування,

 РАЙОННА  РАДА ВИРІШИЛА:

1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу масової інформації – редакції газети Кіровоградської  районної  ради та  Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря”  з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації. Реформування  редакції газети Кіровоградської  районної  ради та  Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря” здійснити на другому етапі реформування державних і комунальних засобів масової інформації  відповідно до чинного законодавства.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного законодавства  України у суб’єкт господарювання.

4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції газети   Кіровоградської  районної  ради та  Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря” покласти на головного редактора  Крупського Віктора Івановича.  

5. Головному редактору редакції газети  Кіровоградської  районної  ради та  Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря”   Крупському Віктору Івановичу :

5.1.  Провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом її перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Дарвіна,25, строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, встановленим для бюджетних організацій.

5.5. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення  діяльності районної ради у друкованому засобі масової інформації.

5.6. Подати на затвердження чергової сесії  районної  ради пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплатити заборгованості редакції із податків та обов’язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань редакції відповідно до законодавства.

6. Доручити Кіровоградській  районній державній адміністрації передбачити в  районному бюджеті витрати на фінансову підтримку редакції.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної  ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку.

8. Опублікувати дане рішення у місячний строк з дня його прийняття в газеті  Кіровоградської  районної  ради та  Кіровоградської районної державної адміністрації ” Зоря”.

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ