№43: Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «08» квітня 2016 року, № 43

м. Кіровоград

 

Про  внесення змін до Регламенту
Кіровоградської районної ради  

На виконання  Закону України «Про внесення зміни до статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» щодо поіменних голосувань від 26.11.2015 року № 842-VІІІ, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 року № 577-VIII

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1.  Внести зміни до Регламенту Кіровоградської районної ради, затвердженого рішенням другої сесії Кіровоградської районної ради сьомого скликання від 17.12.2015 року № 24, виклавши пункти 2.7.1. та 2.7.2. в наступній редакції:

«2.7.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Депутат бере участь у голосуванні лише особисто на пленарному засіданні ради і не має права подати свій голос заздалегідь або пізніше. Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ» та кількість депутатів, які не голосували, оголошується депутатом, що очолює лічильну комісію.

2.7.2. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою електронного сервісу поіменного голосування депутатів. У разі  відсутності або несправності електронного сервісу відкрите поіменне голосування здійснюється в такому порядку: депутат, що очолює лічильну комісію, за списком називає прізвища депутатів, які  з місця висловлюються «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ», про що лічильною комісією  вноситься  відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування. Після закінчення голосування результати поіменного голосування оголошуються депутатом, що очолює лічильну комісію».

2.   Доповнити підрозділ 2.2. «Порядок  скликання сесії ради» розділу 2 «Сесії  ради» Регламенту Кіровоградської районної ради пунктом 2.2.6.  такого змісту :

«2.2.6. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань  законності, діяльності ради, депутатської етики, регламенту.

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ