№41: Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «14» січня 2016 року, № 41

м. Кіровоград

 

Про  затвердження Положення
про помічника-консультанта
депутата Кіровоградської районної
ради та опису посвідчення
помічника-консультанта  депутата
Кіровоградської районної ради

На підставі пункту 35 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради та опис посвідчення помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 21 січня 2011 року №  32 « Про затвердження  Положення про помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради ».

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ

 

 

                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Кіровоградської районної ради
від  «__»__________201__ року № ___

 

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради

 1. Загальні положення про помічника – консультанта депутата Кіровоградської районної ради (далі-депутата ради) розроблено відповідно до   статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

1.2. Депутат ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.3. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата ради, організацію їх роботи  та розподіл обов’язків  між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

1.4. Помічником-консультантом депутата ради може бути  лише  громадянин України, який має загальну середню   освіту.

1.5. Помічник-консультант депутата ради у своїй роботі керується Конституцією України, чинним законодавством, Регламентом районної ради та цим Положенням.

2. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється безпосередньо депутатом ради за заявою ( додаток 1), де зазначаються : прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство та освіта, домашня адреса, контактні телефони.

2.2. Помічник –консультант може бути звільнений від виконання обов’язків  безпосередньо депутатом  ради.

2.3 Помічнику-консультанту депутата ради  за письмовим поданням депутата ради (додаток 2 ) видається відповідне посвідчення  встановленого зразка. До подання додаються дві фотографії та заява кандидата  на посаду помічника-консультанта  із зазначенням : громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів.

2.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата ради  вважається недійсним у разі припинення повноважень депутата ради або за його письмовим поданням. 

3. Обовязки і права помічника-консультанта 

3.1. Помічник-консультант депутата ради  має право :

1) входити і перебувати у приміщеннях  районної ради за  пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
2) одержувати надіслану на ім’я депутата ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ради;
3) за дорученням депутата ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них  депутата ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
4) за письмовим зверненням депутата ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною технікою  районної ради.

3.2. Помічник-консультант депутата ради зобов’язаний :

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата ради;
2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата ради;
3) за дорученням депутата ради вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
4) допомагати депутату ради в організації проведення звітів і зустрічей  з виборцями;
5) допомагати депутату ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
6) надавати   депутату ради організаційно-технічну та іншу допомогу, необхідну при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

Заступник голови районної ради
Н.Вітюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  Кіровоградської районної ради
від «__»__________ 201__ року № ___

 

ОПИС
посвідчення помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради  

Посвідчення помічника-консультанта депутата районої ради виготовляється у формі ламінованої листівки розміром 95 х65 ммголубого кольору. У верхній частині лицьової сторони посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту:

«КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОСВІДЧЕННЯ № _____».

Номер посвідчення, який складається з цифр, що відповідають цифрам номера посвідчення депутата районної ради та порядкового номера помічника-консультанта, розміщений через знак « – ». У центральній частині лицьової сторони посвідчення чотирма рядками вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я,  по батькові помічника-консультанта, прізвище та ініціали депутата районної ради. У нижній частині лицьової сторони посвідчення вміщено напис «Голова районної ради», праворуч від якого відведено місце для підпису, із зазначенням прізвища. Наступним рядком у лівому куті вміщено напис : «Видано», із зазначенням дати. У верхній правій частині зворотньої сторони посвідчення  міститься  кольорова фотографія помічника-консультанта депутата районної ради розміром 3 х 4 , нижній лівий кут якої накривається гербовою печаткою Кіровоградської районної ради. У нижньому лівому куті  зворотньої сторони посвідчення зазначено порядковий номер скликання районної ради. Лицьова та зворотня сторони посвідчення виконані зі спеціального кольорового паперу з кольоровою сіткою.

 

Заступник голови районної ради
Н.Вітюк

 

 

Зразок

Лицьова сторона                                                                               Зворотня сторона

 

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОСВІДЧЕННЯ № 1-1

 

ІВАНОВ

Іван Іванович

Помічник – консультант

депутата районної ради Петрова П.П.

 

 

 Голова районної ради   _______             _____________

                                     Підпис                  П.І.Б

Видано «      » ________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

_______ скликання

 

 

 

Додаток 1
до Положення про помічника-
консультанта депутата Кіровоградської районної ради,
затвердженого рішенням районної ради
від  «__»_________ 201__ року № __

 

 

                                                                               Депутату Кіровоградської

районної ради________________

 ___________________________

___________________________

( прізвище, імя, по батькові)

______________________________

______________________________

(громадянство)

______________________________

                                                                                                               (освіта)

                                                                               мешкаю за адресою : _____________

_____________________________

                                                                                                                         ( адреса і контактні телефони )

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене на посаду помічника-консультанта депутата Кіровоградської районної ради  ____ скликання на громадських засадах з «____» _________________ 20___ року.

 

«____» _____________ 20___ року                     _________________

                     (підпис)

 

 

 

Додаток 2
до Положення про помічника-
консультанта депутата Кіровоградської районної ради,
затвердженого рішенням районної ради
від  «__»__________201_ року  № ___

 

                                                                                                                                   Голові районної ради

                                                                              _________________________

 

ПОДАННЯ

Прошу видати посвідчення помічника-консультанта депутата Кіроовоградської районної ради ____ скликання ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________, ________ року народження, громадянина України, освіта __________________________.

Особиста заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата  районної ради на громадських засадах та 2 фотокартки додаються.

 

Депутат районної ради

____________________________                ________________

           (прізвище та ініціали)                                                        (підпис)

 

«_____» ____________20___ року