№36: Про затвердження районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2016-2018 роки

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «14» січня 2016 року, № 36

м. Кіровоград

 

Про затвердження районної  програми
забезпечення соціальним та впорядкованим
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа
на 2016-2018 роки

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указом Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою забезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним та впорядкованим житлом, 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2016-2018 роки (далі – програма) (додається).

2. Органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади забезпечити безумовне виконання програми відповідно до встановлених термінів.

3. Рекомендувати сільським радам під час формування   місцевих бюджетів передбачати видатки на виконання програми, а також залучати кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної  ради
С. КАДИГРОБ

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА
забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2016-2018 роки 

І. Загальні положення 

Районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2016-2018 роки (далі – програма) розроблена на підставі законів України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про охорону дитинства”, „Про житловий фонд соціального призначення”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”

ІІ. Визначення проблеми

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки становища в гуманітарній сфері будь-якої держави.

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, в області  щороку  присутня стійка тенденція  соціального посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується чисельність дітей, які отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що виховувались в інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в самостійне життя мають проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, організацією побуту, але і відсутністю житла.

Станом на 01 грудня 2015  року на первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації знаходиться  159  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: мають житло на праві власності  – 5 дітей, не мають житла – 154 дитини.

Відповідно до статей 32, 33 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування  в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у позачерговому порядку протягом всього терміну дії програми забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом, за умови наявності фінансового ресурсу місцевих бюджетів з залученням інших джерел,  не заборонених законодавством України.

Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа на житло.

ІІІ. Мета програми 

Метою програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на отримання житла. 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела фінансування, строки виконання

Програму планується реалізувати шляхом:

1) вивчення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим впорядкованим житлом за останнім місцем проживання;

3) підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з батьками, рідними до влаштування у відповідні заклади;

4) залучення громадськості до спонсорської та меценатської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

5) проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної реклами щодо виховання у громаді толерантного ставлення до дітей, які втратили батьків.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів сільських бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Реалізація заходів програми буде здійснюватися протягом 2016-2018 років.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними пріоритетними завданнями програми є:

1) визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла;

2) надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

3) збереження житла, яке на правах власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

Результативні показники: за час дії програми планується придбання житла для 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

VІ. Напрями реалізації та заходи програми

1. Визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла:

1)  провести моніторинг індивідуальних потреб в забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) спільно з промисловими підприємствами, фермерськими господарствами         району опрацювати питання щодо їх участі у реалізації проектів будівництва службового житла, реконструкції  існуючих об’єктів для найманих працівників із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови  їх працевлаштування у зазначених суб’єктів господарювання;

3) провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та сформувати на рівні сільських рад житловий фонд, надавши йому статус соціального призначення для реалізації житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2. Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа:

1)  провести перевірки відповідності вимогам законодавства порядку ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, і в разі потреби привести у відповідність цим вимогам;

2)  забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціальний облік для забезпечення житлом;

3)  вживати заходи щодо залучення меценатів для надання спонсорської  допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського  піклування, особам з їх числа на  облаштування соціального житла або найму впорядкованого житла для цих дітей;

4)   вивчити питання щодо наявності вільного неприватизованого житла на територіях сільських рад, ініціювання визнання його в установленому законом порядку безхазяйним або відмерлим з подальшою передачею в комунальну власність і користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;

5)  здійснювати заходи щодо  розвитку житлового будівництва, у т.ч. будівництва (придбання) соціального та впорядкованого житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, фінансування ремонту  житла, яке придатне для проживання дітей даної категорії.

3. Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа:

1) забезпечити ведення обліку нерухомого житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2)  при формуванні проекту бюджету рекомендувати передбачити кошти на придбання житла, відновлення та ремонт житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також на погашення заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію, у разі наявності права власності або користування таким житлом у дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

3) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, вжиття відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом після закінчення терміну перебування дітей та осіб зазначеної категорії під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу;

4) забезпечити своєчасне призначення опікуна над житлом та майном, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з метою його збереження у придатному для проживання стані;

5) забезпечити своєчасну передачу житла у власність дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі наявності права користування таким житлом у дітей вказаної категорії;

6)  організувати роботу щодо набуття дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування права спадщини на житло за законом та заповітом.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію здійснює замовник програми – служба у справах дітей райдержадміністрації, відповідальними за її виконання є органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.

Виконавці програми інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щороку до 15 січня.

Служба у справах дітей райдержадміністрації узагальнює подані інформації і щороку до 20 січня забезпечує інформування районної державної адміністрації та районної ради про хід виконання програми, надає відповідні пропозиції щодо їх реалізації.

 

Паспорт районної програми
Додаток 1
Додаток 2,3
Додаток 4