№33: Про внесення змін до Статуту КП «Довіра» Кіровоградської районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «14» січня 2016 року, № 33

м. Кіровоград

 

Про внесення змін до Статуту
КП «Довіра»  Кіровоградської
районної ради

Відповідно до п.20 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України,   з метою економії  бюджетних коштів

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Довіра»  Кіровоградської районної ради щодо мети та предмету діяльності підприємства, виклавши їх в окремим додатком до Статуту.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення тридцять четвертої сесії  Кіровоградської районної ради   шостого скликання від 30 квітня 2015 року №  349 «Про  внесення змін до Статуту КП «Довіра»  Кіровоградської районної ради».

3. Комунальному підприємству «Довіра»  Кіровоградської районної ради подати на державну реєстрацію зміни до Статуту підприємства, оформлені окремим додатком, відповідно до чинного законодавства негайно після одержання цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та зв’язку.

 

                

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ 

                                                     

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
районної ради
«____» січня 2016 року №____

Дані зміни є додатком до Статуту,
зареєстрованого державним реєстратором
Кіровоградської РДА від 23.06.2005 р.
за № 14291020000000319,
та є його невід’ємною частиною.

 

Зміни до Статуту комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради

1. Викласти пункт 2.2 розділу 2 «Мета та предмет діяльності підприємства» у такій редакції:

«2.2. Предметом діяльності підприємства є:

 • Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
 • Надання послуг по закупівлі та реалізації продукції господарств, населення для підприємств з переробки м’яса, молока, овочів, плодів та іншої сільськогосподарської продукції заготівельних та інших підприємств;
 • Закупівля насіння культур, мінеральних добрив, комбікормів, засобів захисту рослин та їх реалізації на території району;
 • Організація торгівлі в магазинах та на ринках району продовольчими та непродовольчими товарами;
 • Проведення будівництва, реконструкцій, капітального ремонту приміщень, обслуговування та утримання їх у належному стані, встановлення та ремонт сантехнічного обладнання, електромережного обладнання споруд та опалювальних систем;
 • Виготовлення та закупівля будівельних матеріалів, сантехнічних та побутових виробів, реалізація їх на території району;
 • Надання художньо – оформлювальних послуг;
 • Надання транспортних послуг;
 • Надання ритуальних послуг;
 • Ремонт, діагностика, технічне обслуговування та наладка сільськогосподарської техніки, обладнання, реманенту сільгоспвиробників;
 • Надання технічної допомоги селянам, фермерам в обробці землі та збиранні врожаю;
 • Проведення ремонту доріг та благоустрою територій;
 • Набуття побутових, торгівельних послуг за місцем проживання громадян;
 • Надання побутових послуг шляхом відкриття лазень, перукарень, пралень тощо;
 • Ремонт, технічне і сервісне обслуговування автотранспорту;
 • Надання юридичних послуг;
 • Організація ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
 • Встановлення взаємовигідного співробітництва, господарських, соціально-культурних та інших зв’язків з державними, приватними підприємствами, громадськими організаціями в Україні та за її межами;
 • Зовнішньоекономічна діяльність, експорт-імпорт товарів та послуг;
 • Добір та надання інформаційних послуг по зовнішніх та внутрішніх ринках України (фінансових, продовольчих, промислових), а також дальнього та ближнього зарубіжжя;
 • Управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
 • Закупівля та реалізація вітчизняного та імпортного устаткування для різних галузей народного господарства;   
 • Виготовлення, закупівля та реалізація оптом та вроздріб грунтосумішей для підживлення сільськогосподарських культур;
 • Впровадження у виробництво нових передових технологій по виробництву товарів і послуг;
 • Надання представницьких, консультаційних, агентських, посередницьких, біржових, дилерських, брокерських, маклерських, маркетингових послуг та виготовлення комерційних прогнозів юридичним та фізичним особам;                                                           
 • Участь в приватизаційних процесах, проведення аукціонів, здійснення операцій з цінними паперами та векселями;
 • Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
 • Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
 • Проведення спеціальних гідрогеологічних досліджень та розробка проектів, забору підземних вод; буріння свердловин та колодязів для води, тампонація свердловин;
 • Видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
 • Розробка нормативно-технічної документації;
 • Створення власної наукової та виробничої інфраструктури, включаючи лабораторії, виробничі і переробні потужності, складські приміщення та інші допоміжні об’єкти, транспорт, мережу для виробництва, переробки та реалізації товарів та послуг;
 • Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
 • Організація і здійснення збирання, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;
 • Виробництво, передача та постачання електроенергії;
 • Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 • Послуги по наданню працевлаштування населення;
 • Виготовлення кондитерських, макаронних, хлібобулочних виробів, виробництво продуктів харчування;
 • Оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії, парфумерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії;
 • Виготовлення та реалізація засобів навчання, оргтехніки, зовнішньої реклами, програмного забезпечення, програмних продуктів та їх розповсюдження:
 • Поліграфічна, видавнича та рекламна діяльність;
 • Виробництво, ремонт та сервісне обслуговування електропобутових машин;
 • Виготовлення обладнання для закладів громадського харчування;
 • Організація на комерційній основі кафе, барів, ресторанів та інших пунктів громадського харчування;
 • Виготовлення та ремонт взуття, верхнього одягу, легкого плаття, виробів з хутра, шкіри та трикотажу;
 • Створення пунктів прокату;
 • Використання літальних апаратів в народному господарстві;
 • Здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної реалізації медикаментів через аптечні заклади, оптова та роздрібна торгівля медикаментами та медичним обладнанням, створення та експлуатація аптечних закладів;
 • Деревообробне виробництво;
 • Виробнича діяльність по переробці пластмас;
 • Металообробне виробництво;
 • Виробництво та ремонт меблів;
 • Надання послуг,  пов’язаних з охороною приватної та колективної власності, а також охороною громадян;
 • Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 • Використання радіочастот;
 • Здавання в найом і оренду рухомого чи нерухомого майна;
 • Переробка, виготовлення та реалізація продуктів бджільництва ;
 • Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
 • Впровадження винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
 • Діяльність, пов’язана з наданням послуг для одержання загальної, середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
 • Діяльність, пов’язана з наданням туристичних послуг;
 • Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);                                                                                                                         
 • Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
 • Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
 • Екскурсійна діяльність;
 • Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;
 • Створення готелів, мотелів, кемпінгів, будинків відпочинку, санаторіїв, курортних та готельних комплексів та їх сервісу.

З метою підвищення ефективності своєї діяльності Підприємство має право на подальший розвиток та диверсифікацію своєї діяльності.

2. Пункт 2.4 та пункт 2.5 розділу 2 «Мета та предмет діяльності підприємства» виключити.

 

Голова районної ради
С. Кадигроб