№32: Про внесення змін до рішення другої сесії Кіровоградської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 2015 року №18 “Про районний бюджет на 2016 рік”

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «14» січня 2016 року, № 32

м. Кіровоград

 

Про внесення змін до рішення
другої сесії Кіровоградської
районної ради сьомого скликання
від 17 грудня 2015 року №18
“Про районний бюджет на 2016 рік”

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 77, 78 Бюджетного кодексу України

РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Кіровоградської районної ради сьомого скликання від 17 грудня 2015 року № 18 “Про районний бюджет на 2016 рік”, виклавши його у такій редакції: 

«Про районний бюджет на 2016 рік

1. Визначити на 2016 рік:

  • доходи районного бюджету у сумі 202 157 800 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  201 609 600 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 548 200 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
  • видатки районного бюджету у сумі 202 157 800 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 201 609 600 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 548 200 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 201 609 600 грн. та спеціальному фонду 548 200 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200 000 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі   20 000 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
  • трансферти населенню (код 2700);
  • трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Кіровоградській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Право на укладання угод про отримання позичок надати Кіровоградській районній державній адміністрації.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України в сумі 43 141 000 грн., а також такі надходження:

– субвенції з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту населення –  у сумі  87 792 600 грн.;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі  47 487 800 грн.;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 23 188 200 грн.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік в частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України в сумі 548 200 грн.

12. Дозволити фінансовому управлінню Кіровоградської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за розпорядженнями районної державної адміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики з наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної ради.

Установити, що збільшення бюджетних призначень (крім міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ та видатки розвитку по головних розпорядниках коштів районного бюджету проводиться виключно за рішенням районної ради. 

13. Надати Кіровоградській районній державній адміністрації право:

– затверджувати протягом 2016 року перерозподіл обсягів та розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг субсидій та допомог населенню,  з наступним затвердженням зазначених розподілів рішенням районної ради;

– за погодженням з постійною комісією районної ради  з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики:

після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати розподіл окремих дотацій, субвенцій з державного та обласного бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету та між сільськими бюджетами з наступним затвердженням цих розпоряджень районною радою та здійснювати їх перерахування;

здійснювати розподіл нерозподілених сум дотацій та субвенцій між сільськими бюджетами з наступним затвердженням районною радою;

вносити зміни до затверджених переліків об’єктів (по бюджету розвитку – в частині видатків на будівництво (реконструкцію) об’єктів) обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням районною радою.

14. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

15. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих районних програм та рішень у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів районного бюджету.

Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

16 Додатки 1- 4 до  цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною  і публікуються разом  з даним  рішенням  районної ради.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань   бюджету,  фінансів  та інвестиційної політики» .

 

 

Голова  районної ради
С. КАДИГРОБ

 

 

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3