№12: Про президію районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «27» листопада 2015 року, № 12

м. Кіровоград

 

Про президію районної ради 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Утворити президію Кіровоградської районної ради у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про  президію Кіровоградської  районної ради згідно з додатком 2.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської районної ради від 03.12.2010 року № 13.

Додатки на 4 арк.

 

 

Голова районної ради
С. Кадигроб

 

 

 

Додаток 1
до рішення першої сесії Кіровоградської районної ради
сьомого скликання від  27 листопада  2015 року № 12

 

СКЛАД ПРЕЗИДІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Голова президії

Кадигроб Сергій Васильович – голова районної ради 

 

Заступник голови президії

Вітюк Наталія Миколаївна –  заступник голови районної ради

 

Члени президії 

Кухта Володимир Валентинович – голова  постійної комісії з питань бюджету,  фінансів та інвестиційної політики;

Русінський Олег Михайлович – голова  постійної   комісії  з питань законності, діяльності ради, депутатської етики,  регламенту;

Семеняка Ігор Миколайович – голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та використання природних  ресурсів;

Савчук Микола Миколайович – голова постійної комісії з питань власності, промисловості , будівництва, транспорту, енергетики  та зв’язку;

Таровик Сергій Петрович – голова постійної комісії  з питань освіти, культури , охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення; уповноважений представник депутатської фракції Аграрної партії України;                                            

Демченко Віктор Миколайович – уповноважений представник депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Короленко Валентина Іванівна -уповноважений представник депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; 

ЦатурянВ’ячеслав Шагенович– уповноважений представник депутатської фракції партії «Наш край»;

Маліцький Андрій Васильович – уповноважений представник  депутатської фракції партії «Опозиційний блок»;

Санасарян  Рубен Рафаелович – уповноважений представник депутатської фракції  Радикальної партії Олега Ляшка.

 

 

                                                                                                               Додаток 2
до рішення першої сесії Кіровоградської районної
 ради сьомого скликання від _________  2015 року № ____

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Кіровоградської районної ради

1.  Загальні положення

Порядок діяльності президії Кіровоградської районної ради (далі за текстом – президія) визначається Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Кіровоградської районної ради, цим Положенням.

Положення про президію визначає порядок скликання і проведення її засідань, прийняття рішень, інших процедур у її діяльності.

Президія є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачаються  винести на розгляд ради.

До складу президії входять: голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Роботу президії організовує  голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради.

Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

На засіданні президії ведеться протокол працівником виконавчого апарату районної ради, визначеним головою районної ради.

2. Основні функції президії

2.1.  У зв’язку зі скликанням і проведенням сесій президія узгоджує, у разі необхідності, пропозиції і рекомендації щодо питань, які вносяться на розгляд районної ради, а також пропозиції щодо організації роботи по підготовці сесій.

2.2. З метою координації діяльності постійних комісій президія :

  • вживає заходів щодо організації скоординованої спільної роботи    постійних комісій;
  • попередньо розглядає та погоджує проекти перспективних та річних планів роботи районної ради з відповідними постійними комісіями;
  • здійснює заходи щодо погодження проектів документів районної ради, голови районної ради з відповідними  постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями);
  • здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги  постійним комісіям районної ради;
  • сприяє діяльності депутатських груп, фракцій. 

3. Організація роботи президії

Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

Засідання президії скликаються головою районної ради у міру необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної  кількості членів президії.

На засіданні президії мають право бути присутніми посадові особи виконавчого апарату районної ради, визначені головою районної ради. На запрошення голови районної ради на засіданні президії можуть бути присутніми представники районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інші особи.

Засідання Президії є правомочним  за умов присутності на ньому більшості членів від її загального складу.

Засідання Президії веде голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій – член президії, уповноважений на це президією.

Питання для розгляду на засіданні президії вносить голова районної ради. Члени президії подають голові районної ради пропозиції щодо необхідності обговорення на засіданні тих чи інших питань.

Членам президії, особам, які беруть участь у її засіданні за запрошенням головою районної ради, не пізніш як за один день до засідання  повідомляється про питання, які плануються обговорити на засіданні, а також надаються необхідні матеріали.

На засіданні президії більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, приймаються протокольні рішення. Головуючий на засіданні підписує протокол президії.

Протоколи засідань президії  надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх зверненнями.