№325: Про районний бюджет на 2015 рік

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «13» січня 2015 року, № 325

м. Кіровоград

 

Про районний бюджет
на 2015 рік

На  підставі  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  Бюджетного кодексу України зі змінами та доповненнями, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.  Визначити на 2015 рік:

 • доходи районного бюджету у сумі 151 957 700 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  151 659 700 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 298 000 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
 • видатки районного бюджету у сумі 151 957 700 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 149 529 200 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2 428 500 гривень;
 • профіцит районного бюджету у сумі 2 130 500 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 2 130 500 грн.   згідно з додатком № 2 до цього рішення;
 • дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 130 500 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015  рік у розрізі відповідальних виконавців за відомчою класифікацією видатків , у тому числі по загальному фонду    149 529 200 грн. та спеціальному фонду 2 428 500 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200 000 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі   300 000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
 • нарахування на заробітну плату (код 2120);
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
 • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
 • трансферти населенню (код 2700);
 • трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Кіровоградській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду районного бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Право на укладання угод про отримання позичок надати Кіровоградській районній державній адміністрації.

10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України в сумі 33 200 000 грн., а також такі надходження:

 • субвенції з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту населення –  у сумі  50 560 500 грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі  45 559 500 грн.;
 • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 22 339 700грн.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік в частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України в сумі 298 000 грн.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік в частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України в сумі 2 130 500грн.

14. Дозволити фінансовому управлінню Кіровоградської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за розпорядженнями районної державної адміністрації з наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної ради.

Установити, що збільшення бюджетних призначень (крім міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ та видатки розвитку по головних розпорядниках коштів районного бюджету проводиться виключно за рішенням районної ради. 

15. Надати Кіровоградській районній державній адміністрації право:

 • затверджувати протягом 2015 року перерозподіл обсягів та розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг субсидій та допомог населенню,  з наступним затвердженням зазначених розподілів рішенням районної ради;
 • здійснювати розподіл нерозподілених сум дотацій та субвенцій між сільськими бюджетами з наступним затвердженням їх рішенням районної ради;
 • вносити зміни до затверджених переліків об’єктів (по бюджету розвитку – в частині видатків на будівництво (реконструкцію) об’єктів) обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням їх рішенням районної ради.

за погодженням з постійною комісією районної ради  з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики:

 • після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання  Закону України „ Про Державний бюджет України на 2015 рік ” та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати розподіл дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету з наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної ради та здійснювати їх перерахування.

16. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

17. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих районних програм та рішень у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів районного бюджету. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

18. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу субвенції на дошкільну освіту, утримання навчально-виховних комплексів „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня, та в частині утримання сільських будинків культури, клубів та бібліотек:

 • показник обсягу субвенції на дошкільну освіту: Vdnz  =Hr X (Kod X Dі Dr  + Kog X Gі Gr) де
  Dі  – кількість прикріплених дітей від 0 до 6 років відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  Dr  – кількість прикріплених дітей від 0 до 6 років всього по району;
  Gі   – кількість груп у дитячому закладі відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  Gr  – кількість груп у дитячому закладі всього по району;
  Kod – коефіцієнт застосування впливу фактору кількості дітей у віці від 0 до 6 років;
  Kog – коефіцієнт застосування впливу фактору кількості груп у дитячих садочках;
  Hr – плановий показник видатків на дошкільну освіту, що надавалися дошкільними закладами у 2014 році, які фінансувалися з бюджетів місцевого самоврядування;
 •  показник на  утримання навчально-виховних комплексів І ступеня „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”: Vnvk = Vosvsub X Knvk  де
  Knvk – коефіцієнт частки видатків на загальну середню освіту, що надавались навчально-виховними комплексами І ступеню у 2014 році, які фінансувались з бюджетів місцевого самоврядування в загальній частині видатків на середню освіту, і дорівнює 0,00274.
  Vosvsub – сума освітньої субвенції з державного бюджету на 2015 рік передбачена для Кіровоградського району відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»;
 • показник обсягу субвенції на утримання сільських будинків культури та бібліотек визначається за такими формулами: Vk K x  Kkk  x  Nіs  K  x  Kkb  x  Nіs
  K = Vkzv / Nі де
  Vkzv  – плановий показник загальної суми видатків по галузі „Культура” у 2014 році;
  – чисельність наявного населення Кіровоградського району, станом на 1 січня, що передує планованому;
  Nіs – чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, станом на 1 січня, що передує планованому;
  Kkk – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування;
  Kkb  – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування.

Здійснювати такі видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком № 4 до цього рішення.

19.  Додатки 1- 6 до  цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною  і публікуються разом  з даним  рішенням  районної ради.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань   бюджету,  фінансів  та інвестиційної політики .

 

 

Заступник голови районної ради
Т. Маліцька