№303: Про програму матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони та частин Збройних Сил України

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «27» серпня 2014 року, № 303

м. Кіровоград

 

Про програму матеріально-технічної
підтримки підрозділів територіальної оборони
та  частин Збройних Сил України

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013 “Про затвердження Положення про територіальну оборону України”

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони та частин Збройних Сил України  (додається).

2. Районній державній адміністрації проінформувати районну раду про хід виконання програми до 1 жовтня 2014 року та 20 січня 2015 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту та з питань законності, діяльності громадських рухів та організацій.

 

 

Заступник голови районної ради
Т. Маліцька

 

 

 

Додаток
до рішення Кіровоградської районної ради
від 27 серпня  2014 року   № 303

ПРОГРАМА
матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони та частин Збройних Сил України

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор          розроблення          Програми матеріально-технічної                  підтримки підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України (далі -Програми)

Кіровоградська районна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Кіровоградська районна рада

4.

Виконавці Програми

Кіровоградська       районна      державна адміністрація, Кіровоградський обласний військовий      комісаріат, Кіровоградська районна рада.

5.

Термін реалізації Програми

2014 рік

6.

Перелік   місцевих   бюджетів,   які   беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

7.

Загальний    обсяг    фінансових    ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

200 тис. грн

1)

коштів районного бюджету

200 тис. грн

2)

коштів   інших   джерел,   не   заборонених чинним законодавством України

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації АР Крим, Луганської та Донецької областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, є постійна потреба в утворенні підрозділів територіальної оборони області  та їх  матеріально-технічному забезпеченні, придбанні матеріально-технічних засобів та речового майна частинам Збройних Сил України Кіровоградській області для захисту суверенітету нашої держави та, безпосередньо, території і населення Кіровоградського району.

Програма матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України (далі— Програма) розроблена відповідно до законів України від 17 березня 2014 року № 1126-VІІ “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, від 06 травня 2014 року № 1240-VII “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” та Указу Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013 “Про затвердження Положення про територіальну оборону України”.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету, виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинних законодавством України.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України в Кіровоградській області засобами індивідуального бронезахисту для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України в Кіровоградській області засобами індивідуального бронезахисту, речового майна та іншого військового спорядження.

Впровадження Програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Кіровоградської області, утворюваних на базі обласного військового комісаріату, частин Збройних Сил України в Кіровоградській області, відкомандированого до територій, де відбуваються бойові дії.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2014 року.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг коштів з районного бюджету, необхідних для виконання Програми, становить  63  тис. грн. З них:  63 тис. грн — на здійснення забезпечення засобами індивідуального бронезахисту підрозділів територіальної

оборони Кіровоградської області, утворюваних на базі обласного військового комісаріату,  

Ресурсне забезпечення Програми (тис. грн)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2014 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього:

 

 

у тому числі:

 

 

районний бюджет

200,0

200,0

інші      джерела,      не      заборонені      чинним законодавством України

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України в Кіровоградській області.

Реалізація заходів Програми дасть можливість забезпечити особовий склад підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України та в Кіровоградській області необхідними засобами індивідуального бронезахисту згідно з потребами.

Результативним показником ефективності Програми є забезпечення засобами індивідуального бронезахисту, речовим майном та іншим військовим спорядженням особового складу підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України в Кіровоградській області.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони, частин Збройних Сил України в Кіровоградській області здійснюється районною радою.