№143: Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Кіровоградської районної ради шостого скликання від 29 грудня 2011 року №110 « Про районний бюджет на 2012 рік»

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «31» травня 2012 року, № 143

м. Кіровоград

 

Про внесення  змін до рішення
одинадцятої сесії Кіровоградської
районної ради шостого скликання
від 29 грудня  2011 року
№110 « Про районний бюджет на 2012 рік »

Керуючись  п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, п. 4 ст. 14, ст.ст.  78, 106 Бюджетного кодексу України,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до пункту  13  рішення районної ради від  29 грудня 2011 року №110 ”Про районний бюджет на 2012 рік ” затвердити  розпорядження голови Кіровоградської районної державної адміністрації від 17 квітня 2012 року №320-р «Про затвердження додаткової дотації з державного бюджету», від 8 травня 2012 року  № 372-р «Про затвердження розподілу додаткових міжбюджетних трансфертів з державного бюджету», від 8 травня 2012 року №374-р «Про затвердження субвенції з державного бюджету на проведення місцевих виборів», від 8 травня 2012 року № 375-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги», що  додаються.

2. Внести зміни до показників районного бюджету, визначених у додатках 1,2,3,4 до рішення районної ради від 29 грудня  2011 року № 110 „Про районний бюджет на 2012 рік”, а саме:

2.1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму  1 027 000грн., згідно з додатком 1, за рахунок інших субвенцій сільських рад на суму 55 000грн., за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ на суму 846 000грн.,за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії на 2012 рік на суму 126 000грн.;

2.2. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 85 000грн., згідно з додатком 1, за рахунок субвенції з обласного бюджету на преміювання переможців щорічного обласного конкурсу «Населений пункт Кіровоградської області найкращого благоустрою» в сумі 25 000грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету районному бюджету на співфінансування мікропроектів, які реалізуються у рамках проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду –ІІ» в сумі 60 000грн.;

2.3. Збільшити видатки та здійснити перерозподіл асигнувань загального фонду районного бюджету в сумі -3 355 000грн., згідно з додатками 2,3, напрямком якого, в тому числі визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 4 400 000грн. та залучення вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01.01.2012 року в сумі 20 000грн.

2.4. Збільшити  видатки  спеціального  фонду    районного бюджету на суму  4 707 000грн., згідно з додатками 2,3 у тому числі:

– за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі  4 622 000 грн., з них за рахунок залучення вільного залишку коштів загального фонду, який склався станом на 1 січня 2012 року в сумі 220 000грн..

3. Надати додаткову дотацію з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ Созонівському сільському бюджету у сумі 50 000грн. на проведення видатків місцевих бюджетів  в частині виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України (для врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ). Затвердити зміни до показників щодо взаємовідносин районного бюджету з бюджетами сільських рад на 2012 рік, згідно з додатком 4.

4. Внести зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2012 рік, згідно з додатком 5.

5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

6.  Пункт 12 рішення одинадцятої сесії шостого скликання Кіровоградської районної ради від 29 грудня 2011 року №110 «Про районний бюджет на 2012 рік» викласти в новій редакції: « Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за розпорядженням районної державної адміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики з наступним затвердженням цих розпоряджень районною радою. Установити, що збільшення бюджетних призначень( крім міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, видатки розвитку по головних розпорядниках коштів районного бюджету проводиться виключно за рішенням районної ради. 

7.  Пункт 20 рішення одинадцятої сесії шостого скликання Кіровоградської районної ради від 29 грудня 2011 року №110 «Про районний бюджет на 2012 рік» викласти в новій редакції: «Рекомендувати органам місцевого самоврядування району залучати до бюджетів розвитку сільських рад, кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів у розмірі, визначеному статтею 27-1 Закону України «Про планування і забудову території»».

8. Фінансовому управлінню здійснювати перерахування сільським бюджетам недоодержаних сум дотації вирівнювання за щоденними нормативами за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та  інвестиційної політики.

 

 

Голова районної ради
О. Євміна