№87: Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «2» вересня 2011 року, № 87

м. Кіровоград

 

Про внесення змін
до Регламенту Кіровоградської районної ради

На підставі пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13-15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Регламенту Кіровоградської районної ради,  затвердженого рішенням районної ради від 15.12.2010 року № 19 « Про Регламент Кіровоградської районної ради », а саме –  викласти п.2.4.2 у такій редакції:

2.4.2 Питання вносяться на розгляд ради за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів. Питання не може бути внесене на розгляд ради без наявності документального підтвердження (на паперових носіях) оприлюднення  проекту рішення його розробником не пізніш як за  20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття, а проект рішення та інформаційно-довідкові  матеріали до нього не приймаються до реєстрації та повертаються або пересилаються відділом правового забезпечення та документообігу виконавчого апарату районної ради суб’єкту  внесення питання на розгляд ради без реєстрації документів. У правому верхньому куту внесеного проекту рішення повинно бути зазначено: «Проект рішення оприлюднено в (назва засобу масової інформації або електронного видання) «___»__________20__ року» (дата оприлюднення  проекту рішення). Інформаційно-довідкові матеріали до проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, повинні містити :

– подання відповідних органів або осіб, які вносять проект рішення;
– пояснювальну записку  з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;
– пропозиції щодо запрошення для участі в роботі сесії посадових осіб, представників підприємств, установ, організацій різних форм власності;
–  висновок юридичної служби  виконавчого апарату районної ради щодо відповідності внесення на розгляд ради проекту рішення чинному законодавству;
– документальне підтвердження оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніш як за  20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття».

 

 

Голова районної ради
О.Євміна