№74: Про районну професійну комісію з питань створення фермерських господарств

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «19» травня 2011 року, № 74

м. Кіровоград

Про районну професійну комісію
з питань створення фермерських господарств

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про фермерське господарство», наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства праці та соціальної політики України від 17 грудня 2003 року № 452/335 «Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств», на підставі висновку постійної комісії з питань агропромислового комплексу, розвитку населених пунктів та земельних відносин,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Утворити районну професійну комісію з питань створення фермерських господарств на термін повноважень районної ради шостого скликання.

2. Затвердити склад районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств (додаток 1).

3. Затвердити Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, розвитку населених пунктів та земельних відносин.

 

 

Голова районної ради 
О.Євміна

 

 

Додаток 2
до рішенням сесії районної ради
від 19 травня 2011 року № 74

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок проведення професійного відбору з питань
створення фермерських господарств

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Це Положення визначає порядок і організацію проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств та поширюється на громадян України, які виявили бажання відповідно до вимог законодавства на створення фермерського господарства у Кіровоградському районі.

1.2.    Проведення професійного відбору громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство у Кіровоградському районі, здійснюється з метою реалізації права на створення фермерського господарства як форми підприємницької діяльності.

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ

2.1. Для виконання організаційної роботи, пов’язаної з проведенням професійного відбору, районна рада формує і затверджує склад районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств (далі – районна професійна комісія) відповідно до ст. 6 Закону України «Про фермерське господарство».

2.2. До складу професійної комісії входять представники районної ради, районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку Кіровоградської районної державної адміністрації, управління Держкомзему у Кіровоградському районі Кіровоградської області, представники Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

2.3. Громадяни, які виявили бажання створити фермерське господарство, подають до районної професійної комісії заяву, у якій зазначаються бажані розміри і місце розташування земельної ділянки та кількість членів фермерського господарства. До заяви додаються копії документів, завірених у встановленому порядку, які підтверджують їх досвід роботи в сільському господарстві, наявність необхідної кваліфікації або спеціальної підготовки, обґрунтування розмірів земельної ділянки і напряму діяльності фермерського господарства.

2.4. Подані до районної професійної комісії документи приймаються за описом, копія якого видається претенденту з відміткою про дату прийняття документів професійною комісією, за підписом відповідальної особи.

2.5. Під час вивчення поданих претендентами документів районна професійна комісія може проводити перевірку їх достовірності.

У разі виявлення недостовірної інформації або неналежним чином оформлених документів заява претендента залишається без розгляду.

2.6. Про залишення заяви без розгляду претендент повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав у 5-денний термін із дня отримання заяви.

2.7. Після усунення причин, що були підставою про залишення заяви без розгляду, претендент може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.

2.8. Заява про участь у професійному відборі претендентів, які виявили бажання створити фермерське господарство, розглядається районною професійною комісією в місячний термін.

2.9. Інформація про час і місце проведення засідання районної професійної комісії з відбору претендентів на створення фермерського господарства, які подали заяви та інші необхідні документи, повідомляється за 5 днів до проведення відбору письмово, телеграмою, засобами зв’язку і публікується в газеті Кіровоградської районної ради та Кіровоградської районної державної адміністрації «Зоря» .

ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ТА УЧАСТІ В НЬОМУ

3.1. Проведення професійного відбору покладається на районну професійну комісію.

3.2. Засідання районної професійної комісії скликається у разі потреби.

3.3. Районна професійна комісія в своїй діяльності керується Земельним кодексом України, Законами України «Про фермерське господарство», «Про охорону земель», «Про власність», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Господарським та Цивільним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами.

3.4. Очолює районну професійну комісію та організовує її роботу голова.

3.5. Рішення районної професійної комісії приймається на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівності кількості голосів голос головуючого є ухвальним.

3.6. Рішення районної професійної комісії оформляється протоколом, який підписують головуючий та всі члени комісії, присутні на засіданні.

3.7. Висновок (рішення) районної професійної комісії (витяг з протоколу, завірений головою комісії) доводиться до претендента, який пройшов професійний відбір, письмово у 5-денний термін з дня проведення відбору.

3.8. Висновок (рішення) районної професійної комісії про наявність у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації є однією із умов для державної реєстрації фермерського господарства і надання (передачі) громадянину у власність або оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.

3.9. У разі відмови на підставі виявлення недостовірних даних у поданих документах претендент має право подати до районної професійної комісії нову заяву не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову.

3.10. У разі відмови на підставі невідповідності вимогам щодо створення фермерського господарства претендент може подати до районної професійної комісії нову заяву тільки після усунення причин, що стали підставою для відмови.

3.11. Рішення районної професійної комісії у разі відмови може бути оскаржене претендентом у встановленому законодавством порядку.

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Контроль за діяльністю районної професійної комісії з питань створення фермерських господарств здійснює районна рада.

 

 

 

Додаток 1
до рішенням сесії районної ради
від 19 травня 2011 року № 74

С К Л А Д
районної професійної  комісії з питань
створення фермерських господарств

Голова комісії

Мирошніченко Павло Леонідович – начальник управління агропромислового розвитку Кіровоградської районної державної адміністрації (за згодою)

Секретар комісії

Джус Світлана Сергіївна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та з питань власності

 

Члени комісії:

Войний Ігор Віталійович –  голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, розвитку населених пунктів та земельних відносин, депутат VІ скликання Кіровоградської районної ради

Гупаленко Тетяна Георгіївна –  начальник управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської районної державної адміністрації (за згодою)

Євміна Олександр Іванович –  голова Кіровоградської районної ради

Каменєв Сергій Васильович –  начальник управління Держкомзему у Кіровоградському районі Кіровоградської області (за згодою)

Скриннік Станіслав Анатолійович – голова ФГ «Скриннік», голова ревізійної комісії Асоціації фермерів Кіровоградської області (за згодою)

Харченко Юрій Іванович –  голова постійної комісії з питань законності, діяльності громадських рухів та організацій, заступник голови ФГ «Покровське», депутат VІ скликання Кіровоградської районної ради

Швець Ольга Олександрівна –  начальник юридичного відділу апарату Кіровоградської районної державної адміністрації (за згодою)

Чапенко Олександр Сергійович –  голова Асоціації фермерів Кіровоградського району (за згодою)

Мармаза Микола Іванович –  директор Кіровоградського обласного навчального курсового комбінату «Аграрник», депутат Кіровоградської районної ради, фракція КПУ

Демченко Олександр Вікторович –  заступник директора ПП «Влад», депутат Кіровоградської районної ради, фракція «Єдиний центр»

Авраменко Михайло Дмитрович –  депутат Кіровоградської районної ради, фракція «Фронт змін»

Цатурян В’ячеслав Шагенович – заступник директора ТОВ «Титан», депутат Кіровоградської районної ради, фракція «Народної партії»

Фомуляєв Микола Олександрович –  депутат Кіровоградської районної ради, фракція ВО «Батьківщина»