№70: Про Програму підтримки комунального підприємства «Довіра» на 2011 рік

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «19» травня 2011 року, № 70

м. Кіровоград

 

Про Програму підтримки комунального підприємства «Довіра» на 2011 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою фінансової підтримки, враховуючи клопотання директора комунального підприємства «Довіра»,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

1.  Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Довіра» на 2011 рік (додається).

2. Відділу бухгалтерського обліку та з питань власності, КП «Довіра» забезпечити її виконання.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики та з питань власності, промисловості, будівництва транспорту енергетики та зв’язку.

 

Голова районної ради
О.Євміна

 

Додаток
до рішення районної ради
від 19. 05. 2011 № 70

ПРОГРАМА
підтримка комунального підприємства «Довіра» на  2011 рік.

Програма  підтримки комунального підприємства «Довіра» на 2011 рік є одним із етапів стабілізації роботи підприємства з метою  досягнення його прибутковості. Реалізація цієї Програми можлива за умов визначення джерел фінансування.

Такими джерелами є:

– власні кошти рахунок доходів від основної діяльності підприємства;
– кошти виділені з районного бюджету.

І . Загальні положення.

Комунальне підприємство «Довіра» (далі – Підприємство) є  підприємством районної Кіровоградської районної ради, створено з метою утримання майна спільної власності територіальних громад, сіл району, технічного обслуговування будівель, охорони  об’єктів та прилеглої території, надання  побутових  та виробничих послуг, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарських  продукцій.

Основними завданнями діяльності Підприємства є:

– щоденне обслуговування приміщень, забезпечення утримання Будинку рад і об’єктів районної комунальної власності, виконання технічних, санітарних та інших правил користування приміщеннями і обладнаннями;
– здійснення експлуатації будинкового інженерного обладнання;
– організація експлуатації  водопровідних, каналізаційних та теплових  мереж;
– виконання та організація робіт по капітальному та поточному  ремонтах;
– надання інших  послуг відповідно до чинного законодавства України та  Статуту Підприємства.

Кошти, отримані за результатами господарської діяльності, використовуються Підприємством на оплату  послуг з утримання адміністративних будівель, споруд, при будинкових територій, на розвиток матеріально – технічної бази  Підприємства та матеріальне  забезпечення  працівників.

ІІ. Мета Програми

Метою програми є:

– підтримка  функціонування Підприємства для  забезпечення  належного  утримання  адміністративних  будинків, споруд  та  при будинкових  територій, де знаходяться працівники органів влади  – Кіровоградської районної ради,  кіровоградської  районної державної  адміністрації,  самостійних структурних  підрозділів державної адміністрації;
– раціональне використання  та збереження основних засобів.

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове  забезпечення виконання Програми здійснюється  за рахунок  коштів районного бюджету та власних коштів. Головним розпорядником коштів  районного бюджету на виконання  заходів Програми  є кіровоградська районна рада. На фінансову підтримку підприємства виділяються кошти  з районного  бюджету як внески до його статутного фонду для компенсації витрат на утримання приміщень, які передані  в оренду райдержадміністрації та її  самостійним структурним підрозділам, в обсязі коштів, які не  передбачені на  ці цілі в їх  кошторисах та на  виконання Програми.

ІV. Очікувана ефективність від реалізації Програми

Виконання Програми  дасть змогу:

– забезпечити  раціональне використання  і збереження майна, розвиток матеріальної бази Підприємства;
– надавати якісні послуги з утримання  адміністративних будівель;
– забезпечити оплату поточних рахунків за спожиту електроенергію, енергоносії, поточні платежі.

V. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

– забезпечення належного функціонування КП «Довіра»;
– зменшення собівартості послуг з утримання  Будинку рад і об’єктів  спільної  комунальної власності;
– визначення джерел фінансування виконання Програми.

VІ. Система управління та контролю за ходом виконання  Програми

Головним виконавцем та координатором заходів Програми є відділ бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату районної ради, який:

– контролює хід реалізації заходів Програми, готує  відповідні матеріали  на засідання постійних  комісій районної ради з питань  бюджету , фінансів та  інвестиційної  політики;
– аналізує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України та до 20.02.2012 року інформує  районну раду про хід  виконання програми.

 

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності
К.О.Кірілова