№527: Про встановлення єдиного податку на території Гаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

ГАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОКОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «18» червня 2020 року, № 527

с. Гаївка

 

Про  встановлення   єдиного податку
на території Гаївської сільської ради
Кропивницького району
Кіровоградської області

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 69 Бюджетного кодексу України, Податковим  кодексом  України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  від 20 .12.2016 року № 1791 YII  «Про внесення змін до Податкового Кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, сесія сільської ради,-

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 1 січня 2021 року на території Гаївської сільської ради єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування.

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку на території Гаївської  сільської ради є юридичні особи та фізичні особи – підприємці з податковою адресою у межах Гаївської  сільської ради, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які при цьому  самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів.                                  

2.2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

  • перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
  • друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
  • третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
  • четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2.3 Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

2.3.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

   • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора)
   • обмін іноземної валюти;
   • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва,постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
   • видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
   • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
   • діяльність з управління підприємствами;
   • діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
   • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
   • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.3.2 фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005). діяльність у сфері аудиту;

2.3.3 фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові            компанії,             довірчі            товариства,    страхові         компанії,        установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом, реєстратори цінних паперів;

2.3.5.   суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.3.6    представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.3.7 фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

2.3.8 суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форсмажорних обставин)

3. Об’єкт оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

 • Об’єкт оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

4. База оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

4.1. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі по Кіровоградській області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу.

5. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках ( фіксовані ставки)  до розміру  прожиткового мінімуму  для працездатних осіб,  встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного)  року (далі у цій главі –  прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановлені законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у  цій главі – мінімальна заробітна плата).

5.1 для першої групи платників єдиного податку затвердити ставку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного)  року  для  всіх  видів діяльності; 

5.2 для другої групи платників єдиного податку – затвердити ставку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового  (звітного)  року    для всіх видів діяльності;           

5.3 для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі  5 відсотки доходу.

5.4. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

5.4.1 для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції  рослинництва  на  закритому  ґрунті, або надані їм у  користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,95;

5.4.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;

5.4.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;

5.4.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;

5.4.5. для земель водного фонду – 2,43;

5.4.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – 3,00.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертоїї груп є календарний рік.

7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

7.2. Сплата єдиного податку платниками першої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

7.3. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

7.4. Платники єдиного податку четвертої групи:

7.4.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік

7.4.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

7.4.3. у I кварталі – 10 відсотків; у II кварталі – 10 відсотків; у III кварталі – 50 відсотків; у IV кварталі – 30 відсотків;

8. Складення звітності платниками єдиного податку

 • Платники єдиного податку першої, другої, четвертої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду

9. Рішення сесії сільської ради  № 437 від 04 липня 2019 року  вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 р.

10. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування   бюджету і  фінансів.

 

 

Сільський голова
В. В. Примак