Про внесення змін до Регламенту Кропивницької районної ради

Проект рішення оприлюднений на сайті Кропивницької районної ради
25.05.2021 року

КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «____» ____________ 20__ року, № _____

м. Кропивницький

 

Про внесення змін до Регламенту
Кропивницької районної ради

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 43,  ст. 59, ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Регламенту Кропивницької районної ради, затвердженого рішенням другої сесії Кропивницької районної ради восьмого скликання від 26 березня 2021 року № 80 «Про затвердження Регламенту Кропивницької районної ради», а саме: викласти пункт 6.2 Розділу 6 «Запобігання проявам корупції» у такій редакції:

«6.2. Голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат районної ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

    •  Якщо неучасть цих осіб у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності районної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких виник конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.
    •  Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.

Здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію ради з питань регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної політики».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної політики.

 

 

Голова районної ради
А. ЛЕЙБЕНКО