№183: Про виконання Програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки за 2016 рік

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «23» березня 2017 року, № 183

м. Кропивницький

 

Про виконання Програми сприяння
функціонуванню  Центру  надання
адміністративних  послуг
Кіровоградської  районної державної
адміністрації на  2016-2017 роки за 2016 рік 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», на виконання Програми сприяння функціонуванню  Центру  надання адміністративних  послуг Кіровоградської  районної державної адміністрації на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Кіровоградської районної ради від 14 січня 2016 року № 37, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу адміністративних послуг управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації – державного реєстратора,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу адміністративних послуг управління економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації – державного реєстратора Урсатія А. Ю. про виконання Програми  сприяння  функціонуванню  Центру  надання  адміністративних  послуг Кіровоградської районної   державної адміністрації на  2016-2017 роки за 2016 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

 

 

Заступник голови районної ради
Н.ВІТЮК     

 

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми  сприяння  функціонуванню  Центру  надання  адміністративних  послуг  Кіровоградської  районної   державної адміністрації на  2016-2017 роки за 2016 рік 

З метою підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг та належного матеріально-технічного забезпечення Центру  надання  адміністративних  послуг  Кіровоградської  районної   державної адміністрації (далі – Центр)  рішенням сесії Кіровоградської районної ради від 14 січня 2016 року № 37 була затверджена Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки (далі – Програма), в рамках якої загальний обсяг фінансування складає 309 тис. грн. 

Програма в редакції від 13.10.2016 передбачала фінансування на 2016 рік у сумі 235 тис. грн. на забезпечення наступних заходів , а саме:

  • оплата інших поточних видатків (у тому числі, придбання стелажів для зберігання реєстраційних справ та монтажні роботи, придбання канцтоварів, інших товарів, поштових марок, конвертів, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки ) – 127 тис. грн.;
  • придбання комп’ютерної та офісної техніки – 65 тис. грн.;
  • придбання меблів – 43 тис. грн. 

По спеціальному фонду під Програму на 2016 рік кошторисом затверджено 65 тис. грн. та станом на 31.12.2016 р.  використано на придбання комп’ютерної та офісної техніки для діяльності Центру 48336 грн. Залишок коштів становить 16664 грн.

По загальному фонду під Програму на 2016 рік кошторисом затверджено 170 тис. грн. та станом на 31.12.2016 р.  використано на інші поточні видатки діяльності Центру 169403,15  грн. 

Впродовж 2016 року Центр працював над організацією надання адміністративних та дозвільних послуг, спрощенням дозвільних процедур та вдосконаленням своєї  роботи відповідно до вимог чинного законодавства. 

З метою оптимізації та належної організації надання адміністративних послуг розпорядженням голови Кіровоградської районної державної адміністрації від 14 січня 2016 року № 12-р було затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через  Центр. Згідно з переліком, через  Центр може надаватися 95 видів послуг. 

За підсумками 2016 року працівниками Центру було надано 11674 послуг. Найбільше послуг надавалося такими суб’єктами: 

з/п

Назва суб’єкту надання адміністративної послуги

Прийнято заяв та видано документів

1

Управління Держгеокадастру у Кіровоградському районі Кіровоградської області

7203

2

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

3133

3

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1154

4

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації

112

5

Загальний відділ районної державної адміністрації

49

6

Суб’єкти дозвільних процедур

23

 На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання розроблені інформаційні та технологічні картки, які розміщені в приміщені Центру та на веб-сайті Кіровоградської районної державної адміністрації. 

На офіційному веб-сайті Кіровоградської районної державної адміністрації створено розділ «Надання адміністративних послуг», в якому можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань отримання адміністративних послуг і документів дозвільного характеру. 

В рамках політики децентралізації влади в Україні в 2016 році розширено спектр видів послуг, які надаються через Центр за рахунок послуг у сферах реєстрації майнових прав та реєстрації підприємницької діяльності. 

Відповідно до законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України розпорядженням голови Кіровоградської районної державної адміністрації  від 18 лютого 2016 року № 50-р  прийнято повноваження з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і речових прав на нерухоме майно та затверджено структуру і штатний розпис, якими до Центру введено 2 посади державних реєстраторів.

На вказані посади переведено 2 особи із територіальних органів Міністерства юстиції України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, мають практичний досвід роботи у даній сфері та станом на  березень  2016 року отримали ідентифікатори доступу до відповідних державних реєстрів.

Для реалізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і речових прав на нерухоме майно та для належного виконання службових обов’язків адміністраторам Центру виготовлено іменні гербові печатки, надано ідентифікатори доступу до вказаних реєстрів та проведено відповідні навчання.  Прийом заяв та видачу результатів надання адміністративних послуг з напрямку державної реєстрації майна та бізнесу організовано через адміністраторів Центру.  

Одним із позитивних зрушень за звітний період в діяльності ЦНАПу є запровадження із 04 жовтня 2016 року видачі витягів про земельні ділянки із Державного земельного кадастру в день звернення.  

Отже, в рамках реформи децентралізації надання адміністративних послуг Кіровоградська районна державна адміністрація у встановлені законом строки забезпечила державних реєстраторів та адміністраторів усим необхідним для виконання функцій, передбачених законом. Зокрема, було проведено ремонт приміщень, придбано комп’ютерну, офісну техніку, меблі, змонтовано стелажі в окремому приміщенні для зберігання реєстраційних справ та проведено ряд організаційних заходів. 

З 01 квітня по 31 грудня 2016 року державним реєстратором речових прав на нерухоме майно було задоволено 3133 заяви, в результаті чого надходження до бюджету району склало 175 тис. грн., а державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – 1154 заяв, що відповідно склало 64 тис. грн. Отже, надходження до районного бюджету за надання адміністративних послуг з реєстрації майна та бізнесу склало 239 тис. грн. 

Центр і надалі працюватиме над розширенням переліку своїх послуг, підвищенням якості обслуговування та використанням у своїй роботі сучасних інформаційних технологій.

 Велика увага у Центрі приділяється підвищенню рівня професіоналізму, обізнаності адміністраторів і державних реєстраторів щодо надання адміністративних та дозвільних послуг. Так, у 2016 році проведено 4 внутрішніх навчання, працівники проходили навчання у Кіровоградському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, брали участь у семінарах та тренінгах, які організовувались територіальними органами Міністерства юстиції України. 

В подальшому в Центрі планується запровадження електронного документообігу. Загалом,  у Центрі створенні доступні і зручні умови для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запроваджені сучасні форми надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя, унеможливлює будь – які корупційні діяння з боку посадових осіб адміністративних органів. 

Центр надання адміністративних послуг Кіровоградської районної державної адміністрації постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування.

 

Начальник відділу адміністративних послуг управління економічного
розвитку, інфраструктури, торгівлі та адміністративних послуг
Кіровоградської районної державної адміністрації – державний реєстратор
А. УРСАТІЙ