№353: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за січень-червень 2015 року

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «7» серпня 2015 року, № 353

м. Кіровоград

 

Про затвердження звіту про виконання районного
бюджету за січень – червень 2015 року

Відповідно до п.17 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за січень – червень 2015 року, що додається:

 • по доходах у сумі 83604,2 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 81475,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 2129,1 тис. грн.;
 • по видатках у сумі 83900,4 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду –  80897,3 тис. грн., по спеціальному фонду  –  3003,1 тис. грн.

 

 

Заступник голови районної ради
Т.Маліцька

 

 

 

Виконання дохідної частини районного бюджету Кіровоградського району за січень-червень 2015 року

До дохідної частини районного бюджету (з урахуванням офіційних трансфертів) за січень – червень 2015 року надійшло 83604,2 тис. грн. доходів, при планових призначеннях з урахуванням внесених протягом звітного кварталу змін у сумі 80037,9 тис. грн., виконання становить 104,5 відсотка. Таким чином перевиконання доходної частини складає 3566,3 тис. грн.

Дохідна частина загального фонду районного бюджету за  січень – червень 2015 року виконана на 104,1 відсотка. При затвердженому плані на відповідний період поточного року в обсязі 78254,7 тис. грн., фактичні надходження склали 81475,1 тис. грн.

Виконання власних і закріплених доходів загального фонду за січень – червень 2015 року склало 128,6 відсотка. При затвердженому плані на відповідний період в обсязі 13360,0 тис. грн., фактичні надходження склали  17181,6 тис. грн., тобто до районного бюджету додатково залучено 3821,6 тис. грн.

Основним видом надходжень за рахунок якого формується дохідна частина районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. В загальному обсязі планових надходжень на звітній рік (без офіційних трансфертів) його питома вага складає 99,2 відсотка, тобто він є основним джерелом надходження до районного бюджету. При плані на січень – червень 2015 року у сумі 13260,0 тис. грн. фактично даного податку надійшло 17094,9 тис. грн. Виконання склало 128,9 відсотка від планових призначень на відповідний період.      

Також до районного бюджету за звітний період надійшло 60,8 тис. грн. коштів від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності та 23,0 тис. грн. інших надходжень.

За січень – червень 2015 року до районного бюджету з бюджетів усіх рівнів надійшло офіційних трансфертів в загальній сумі 64293,5 тис. грн. При планових призначеннях з урахуванням внесених змін у сумі 64894,7 тис. грн. виконання склало 99,1 відсотка:

 • субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, оплату пільг та субсидій надійшло 26192,8 тис. грн. при планових показниках у сумі 26612,3 тис. грн.;
 • субвенція з державного бюджету на утримання дітей сиріт при планових призначеннях у сумі 726,8 тис. грн. надійшла у сумі 706,4 тис. грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам запланована у сумі 25010,2 тис. грн., протягом І півріччя до бюджету району надійшла у повному обсязі;
 • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам запланована у сумі 11358,7 тис. грн., протягом І півріччя до бюджету району надійшла у повному обсязі;
 • субвенція від сільських рад району запланована на січень-червень поточного року у сумі 1186,7 тис. грн. надійшла у сумі 1025,4 тис. грн.

Дохідна частина спеціального фонду районного бюджету виконана на 119,4 відсотка від плану на січень – червень 2015 року. При планових показниках  у сумі 1783,2 тис. грн. фактично за січень – червень до районного бюджету надійшло 2129,1 тис. грн.

У тому числі до районного бюджету за січень – червень було залучено  1592,7 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, при цьому виконання плану  становить 170,9 відсотка від планових показників, які складають 931,9 тис. грн. 

В районному бюджеті сформований бюджет розвитку в загальнорічному обсязі 6168,8 тис. грн.

До бюджету розвитку районного бюджету протягом січня – червня поточного року надійшли кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності у сумі 280,0 тис. грн.

Також до районного бюджету надійшло субвенцій з сільського бюджету 255,9 тис. грн. при планових призначеннях на І півріччя 851,3 тис. грн.

Крім того, із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) передано коштів на загальну суму 2412,9 тис. грн.

 

Виконання видаткової частини районного бюджету Кіровоградського району  за  січень – червень  2015  року

За січень – червень 2015 року з районного бюджету, без урахування трансфертів сільським бюджетам проведено видатків на загальну суму –       83900,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 80897,3 тис. грн.,  по спеціальному – 3003,1    тис. грн.

По загальному фонду при уточнених планових призначеннях січня – червня 2015 року  у сумі 84544,8 тис. грн., фактичне виконання складає 80897,3 тис. грн. що становить 95,7 %.  Із загальної суми  видатків по загальному фонду направлено:

 • на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ  34770,0 тис. грн.;
 • на видатки по соціальному захисту  населення –  28212,1 тис. грн.;
 • на оплату енергоносіїв  по бюджетних установах –  4902,2 тис. грн.;
 • на придбання медикаментів та продуктів харчування – 1427,3 тис. грн.,

що у цілому складає  85,7 % від загальної суми   видатків звітного періоду .

На фінансування бюджетних установ соціально – культурної сфери в цілому на протязі січня – червня 2015 року  направлено 44736,1 тис. грн., при уточнених планових  призначеннях на відповідний період  47183,7 тис. грн., що складає     94,8 % до плану звітного періоду.

На утримання органів місцевого самоврядування (районної ради)   направлено  665,3 тис. грн.,  що становить 84,7 відсотка до уточненого  плану на звітний період.

Видатки на  утримання закладів освіти по загальному фонду при планових  призначеннях звітного періоду 31000,8 тис. грн., проведено на                                         30073,2 тис. грн., що складає 97,0 % до  планових призначень звітного періоду, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування дитячого будинку сімейного типу у сумі 726,8 тис. грн. З них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 23657,5 тис. грн., що становить 78,7 % від загальної суми видатків на освіту.

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я (фінансування центральної районної лікарні та центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) по загальному фонду проведено на 11070,9 тис. грн., при планових  призначеннях  цього періоду 12281,3 тис. грн., що складає  90,1%. З них на заробітну плату з нарахуваннями медичним працівникам направлено 8414,0 тис. грн., на придбання медикаментів та продуктів харчування 384,7 тис. грн., що складає 79,5 % до загальної суми видатків по галузі. 

На фінансування закладів культури  з районного бюджету направлено 1656,9 тис. грн., при планових  призначеннях звітного періоду 1844,3 тис. грн. що складає  89,8 %  від призначень на звітний період.

На видатки по фізичній культурі та спорту направлено 298,3 тис. грн. при  призначеннях звітного періоду 353,9 тис. грн., що складає  84,3%.

Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення за  січень – червень 2015 року  в цілому по загальному фонду проведено на 28212,1 тис. грн., що складає 99,1% до планових   призначень звітного періоду.

З загальної суми  видатків за рахунок субвенції з Державного бюджету  на соціальний захист проведено видатків на   25933,2 тис. грн., з яких направлено:

 • на надання пільг ветеранам війни і праці –  1621,5 тис. грн.;
 • на надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ –   150,4 тис. грн.;
 • на надання пільг постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 67,9 тис. грн.;
 • на державну допомогу сім’ям з дітьми – 21388,9 тис. грн.;
 • на додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 2473,0 тис. грн.;
 • на надання пільг багатодітним сім’ям – 231,5 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 32,1 тис. грн.

На видатки по територіальному центру соціальної допомоги одиноким непрацездатним громадянам направлено 1210,0 тис. грн., при уточненому плані звітного періоду  1273,8 тис. грн., що складає  95,0 %.

На фінансову підтримку районної організації ветеранів направлено 41,8 тис. грн., при уточненому плані 48,4 тис. грн. що складає 86,4 %.

На видатки по пільговому проїзду громадян (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) направлено кошти у сумі 241,8 тис. грн., при планових призначеннях  січня – червня поточного року 368,6 тис. грн.  що складає  65,6%.

Видатки на інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю проведено у сумі 118,2 тис. грн., що складає 76,2 відсотка від планових призначень січня – червня 2015 року.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проведено у повному обсязі у сумі 40,0 тис. грн..

По інших видатках проведено фінансування у сумі 20,2 тис. грн. (фінансування районної організації Товариства Червоного Хреста – 14,7 тис. грн., Районної Ради – 5,5 тис. грн. фінансування програми «Почесна грамота» ).

Станом на 1 липня 2015 року прострочена заборгованість з виплати заробітної плати – відсутня. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах району знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації.         

За січень – червень 2015 року зі спеціального фонду районного бюджету  проведено видатки без трансфертів сільським бюджетам на суму 3003,1 тис. грн. (42,6 відсотка до  уточнених призначень на 6 місяців 2015 року), з них:

 • по органах місцевого самоврядування на 167,0 тис. грн. ( капітальне придбання товарів – 37,0 тис. грн., капітальні трансферти – 130,0 тис. грн.);
 • по освіті на 1324,4 тис. грн. ( придбання товарів – 810,1 тис. грн., продукти харчування – 349,1 тис. грн., капітальне придбання – 118,3 тис. грн.);
 • по охороні здоров’я на 395,9 тис. грн. ( заробітна плата з нарахуваннями – 47,6 тис. грн., придбання матеріалів та оплата послуг – 47,9 тис. грн., медикаменти та продукти харчування – 31,4 тис. грн., інші видатки –     8,1 тис. грн., капітальний ремонт та капітальне придбання – 260,8 тис. грн.);
 • по територіальному центру  72,3 тис. грн. (оплата громадських робіт і оплата послуг – 21,3 тис. грн., капітальне придбання – 51,0 грн.);
 • по центру соціальних служб для молоді на 6,0 тис. грн. ( капітальне придбання );
 • по культурі 52,0 тис. грн. (придбання матеріалів і основних засобів –    44,0 тис. грн., капітальний ремонт – 8,0 тис. грн..);
 • капітальні вкладення 644,0 тис. грн..

 

В.о. начальника фінансового управління
О. САВЧЕНКО