№349: Про внесення змін до Статуту КП «Довіра» Кіровоградської районної ради

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «30» квітня 2015 року, № 349

м. Кіровоград

 

Про внесення змін
до Статуту КП «Довіра»
Кіровоградської районної ради

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести до Статуту комунального підприємства «Довіра» Кіровоградської районної ради зміни та доповнення, що додаються.

2. Комунальному підприємству «Довіра» зареєструвати зміни та доповнення до Статуту підприємства відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань власності, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Заступник голови районної ради
Т. Маліцька

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської районної ради
«30» квітня 2015р. № 349

 

Зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства «Довіра»
Кіровоградської районної ради

1. Доповнити пункт 2.2. «Предметом діяльності Підприємства є» розділу         

2. «Мета та предмет діяльності підприємства» абзацами такого змісту:

«Виконання в установленому порядку функцій замовника із будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів підприємств, установ та організацій;

  • Розміщення замовлення на проектно-вишукувальні роботи, укладання з проектними організаціями договорів на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;
  • Надання виконавцям у встановлені терміни завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і вишукувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;
  • Приймання і перевірка комплектності одержаної проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передача цієї документації будівельним організаціям;
  • Розміщення замовлення на будівництво, укладання з будівельними організаціями відповідних договорів (разом із підрядними організаціями) визначення та погодження цін на будівництво об’єктів відповідно до чинного законодавства України;
  • Передача будівельній організації у погоджені нею терміни документів про дозвіл відповідних органів на:
   • відведення земельної ділянки під будівництво;
   • виконання будівельно-монтажних робіт;
   • виконання робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;
   • користування під час виконання будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
   • вирубування лісу і пересаджування дерев;
   • перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газопроводу, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені у договорі підряду;
  • Забезпечення підготовки геодезичної основи для будівництва;
  • Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;
  • Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;
  • Організація виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовки об’єктів до експлуатації;
  • Перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій про виконання робіт, поставку продукції та падання послуг;
  • Організація робочих та державних комісій для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом та підготовлених до експлуатації об’єктів;
  • Передача закінчених будівництвом та введених у дію об’єктів підприємствам та організаціям, на які покладено функції їх експлуатації».

2. Доповнити розділ 2. «Мета та предмет діяльності підприємства» абзацами пунктами 2.4.та 2.5. такого змісту:

2.4. Підставою для виконання Підприємством в установленому порядку функцій замовника є відповідні рішення районної ради, розпорядження голови районної |державної адміністрації, господарські договори Підприємства із структурними підрозділами районної державної адміністрації, юридичними особами різних форм власності та з фізичними особами.

2.5. Здійснення в установленому порядку власної підрядної діяльності із будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів та їх проектування.».