№19: Про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району за 2015 рік

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «17» грудня 2015 року, № 19

м. Кіровоград

 

Про стан виконання Програми соціально-
економічного та культурного
розвитку
Кіровоградського району
за 2015 рік

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті  17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію начальника управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації Абрамович В.В. про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району за 2015,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району за 2015 рік взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю  рішення Кіровоградської районної ради від 13 січня 2015 року №  326 “Про  стан  виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського  району за 2014 рік та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району на 2015 рік”.

 

 

Голова районної ради
С. КАДИГРОБ

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району за 2015 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району на 2015 рік затверджена рішенням сесії Кіровоградської районної ради  від 13 січня 2015 року № 326 (далі – Програма). Райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування вжито ряд організаційних заходів щодо забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою.

Для забезпечення відкритості та гласності, ознайомлення громадськості, зацікавлених підприємств, установ та організацій Програму розміщено на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації.

Забезпечено проведення щоквартального аналізу стану виконання програми. Стан виконання основних показників та завдань програми обговорювався на засіданнях колегій районної державної адміністрації за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств та організацій району та органів місцевого самоврядування.

Ключовими пріоритетами у 2015 році були:

збільшення обсягів промислового виробництва, реалізації промислової продукції, валової продукції сільського господарства;

підтримка армії, військовослужбовців і населення, яке постраждало від окупації, під час проведення антитерористичної операції;

проведення робіт по переведенню закладів соціальної сфери на альтернативні види палива з використанням  сучасного економічного опалювального обладнання.

Серед важливих результатів економічного розвитку є:

зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів на 45,0 %;

збільшення середньомісячної заробітної плати на 16,0 % порівняно з 2014 роком.

У гуманітарній сфері району увага приділялась питанням забезпечення стабільного функціонування закладів соціальної сфери та поліпшення якості надання ними послуг населенню.

Основні проблемні питання, які не вдалося повністю виконати у 2015 році, та шляхи їх розв’язання включені до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградського району на 2016 рік.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК

з/п

Показник

Одиниця виміру

Програма

2015 р.

Викона ння *

%

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

 

531 303

 

713 294,3

134,3

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

 

14 244     

 

19 123,1

134,3

3.

Обсяг виробництва валової продукції у сільгосппідприємствах у цінах 2010 року

у % до
попереднього року

103

 

96,3

Х

4.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця
(у порівняних цінах) сільгосппідприємствами

грн.

15 795

 

19 927

126,2

5.

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн.

147 189

260 000,0

176,6

6.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

3 956

6 989

176,6

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

тис.дол.

США

13 938,0

6 500

46,6

8.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол.США

373,7

174,0

46,6

9.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб (у фактичних цінах)

 

тис.грн.

208 400

187 560,0

90,0

10.

Обсяг експорту товарів

тис.дол.

США

 

16 400

16 400,0

100,0

11.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3 150

3 660,0

116,2

12.

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця

осіб

310

310

100,0 

* – очікуване