№163: Про внесення змін до рішення Кіровоградської районної ради від 23 грудня 2016 року №150 «Про районний бюджет на 2017 рік»

КІРОВОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від «10» січня 2017 року, № 163

м. Кропивницький

 

Про внесення змін до рішення
Кіровоградської районної ради
 від 23 грудня 2016 року №150
«Про районний бюджет на 2017 рік»

На підставі  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  77,78  Бюджетного кодексу України  

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Кіровоградської районної ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року №150 «Про районний бюджет на 2017 рік», виклавши його у такій редакції: 

«Про районний бюджет на 2017 рік»

 1.     Визначити на 2017 рік:

  • доходи районного бюджету у сумі 306 343 960 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 304 753 786 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 590 174 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
  •  видатки районного бюджету у сумі 306 343 960 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 304 753 786 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 590 174 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 304 753 786 грн. та спеціальному фонду 1 590 174 грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.

3.  Учасникам бюджетного процесу застосувати у 2017 році програмно- цільовий метод бюджетування на рівні районного бюджету Кіровоградського району.

4. Визначити оборотний касовий залишокбюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200 000 гривень.

5. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком  3 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі   20 000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
  • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком  4 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Кіровоградській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Право на укладання угод про отримання позичок надати Кіровоградській районній державній адміністрації.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 11. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

  • до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України в сумі  66 659 586 грн., а також такі надходження:
   • субвенції з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту населення –  у сумі 116 924 500 грн.;
   • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 58 522 400 грн. (у т. ч. за рахунок субвенції Соколівської  об’єднаної територіальної  громади  8 095 700 грн.);
   • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 29 118 900 грн. (у т. ч. за рахунок субвенції  Соколівської  об’єднаної територіальної  громади  4 653 300 грн.);
   • додаткова дотація з державного бюджету по переданим з державного бюджету закладам освіти та охорони здоров’я в сумі 22 802 300 грн.  (у т. ч. за рахунок субвенції Соколівської  об’єднаної територіальної  громади 2 878 200 грн.);
   • субвенція з Соколівської  об’єднаної територіальної  громади  у сумі 10 726 100 грн. на пропорційне утримання бюджетних установ та реалізацію місцевих програм.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік в частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України в сумі 1 590 174 грн.

13. Дозволити фінансовому управлінню Кіровоградської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах районного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за розпорядженнями голови районної державної адміністрації з подальшим розглядом їх постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики та наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної ради. Установити, що збільшення бюджетних призначень (крім міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ та видатки розвитку по головних розпорядниках коштів районного бюджету проводиться виключно за рішенням районної ради. 

14. Надати Кіровоградській районній державній адміністрації право:

– затверджувати протягом 2017 року перерозподіл обсягів та розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг субсидій та допомог населенню,  з наступним затвердженням зазначених розподілів рішенням районної ради;

  • після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати протягом 2017 року розподіл та перерозподіл окремих дотацій, субвенцій з державного,  обласного, сільських  бюджетів  та бюджетів об’єднаних територіальних громад у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету та між сільськими бюджетами з наступним затвердженням цих розпоряджень рішенням районної ради;
  • здійснювати розподіл протягом бюджетного періоду  нерозподілених сум дотацій та субвенцій між сільськими бюджетами з наступним їх затвердженням рішенням  районної ради;
  • вносити зміни до затверджених переліків об’єктів (по бюджету розвитку – в частині видатків на будівництво (реконструкцію) об’єктів) обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням рішенням районної ради;

15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

16. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих районних програм та рішень у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів районного бюджету. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

17. Додатки 1- 4 до  цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною  і публікуються разом  з даним  рішенням  районної ради.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань   бюджету,  фінансів  та інвестиційної політики.

 

 

Голова  районної ради
С. КАДИГРОБ